Ons zorgaanbod

 

Wij bieden multidisciplinaire, multi-methodische zorg aan kinderen en jongeren van 0-18 jaar en hun systeem, zo efficiënt en effectief mogelijk. We hebben speciale behandelprogramma’s voor specifieke problemen, gebaseerd op de laatste onderzoeken. Voor hoogcomplexe zorgvragen kunnen wij binnen de zorgcombinatie Samen Deskundig, samen met onze partners de Gezinsmanager en SDW, een passende behandeling bieden (mits toestemming van gemeente en cliënt). Binnen de Zorgcombinatie ‘Samen deskundig’ wordt deskundigheid uitgewisseld en zijn gezamenlijke behandeltrajecten mogelijk.

Let op jeugdprofessional! Je kunt ook naar ons doorverwijzen voor arrangement ‘Hoog Complex’. Hier valt onze intensievere ambulante zorg onder (dus géén klinische zorg). Lees meer op deze pagina onder ‘Arrangementen’.
Een selectie van onze belangrijkste behandelvormen:
 

Specialistische ambulante behandeling, leeftijdsfase- en systeemgericht

voor 0-6, 6-12, 12-17 jarigen en hun ouder(s)/verzorger(s)

Specialistische ambulante behandelingen op maat zoals: individuele (psycho-) therapie, EMDR, groeps(psycho-)therapie, systeemgerichte ouderbegeleiding, systeemtherapie, ouder-kindbehandeling, farmacotherapie, psychiatrische thuisbehandeling (PIT), oudercursussen en -trainingen (o.m. ASS/ADHD).

Bijvoorbeeld bij complexe klachten, systeem- en ontwikkelingsproblemen (zoals o.m. ASS, ADHD, Trauma, Depressie, Eet- en angststoornissen, hechtingsproblemen).

 

Intensieve ambulante behandeling (deeltijdbehandeling)

Deeltijd op maat:
specialistische deeltijdbehandeling voor kinderen van 4-12 jaar of 13-17 jaar gedurende 2 dagdelen per week. Een multi-methodisch behandel- programma in samenhang met intensieve systeemgerichte ouderbegeleiding, gericht op het stimuleren van de ontwikkeling en versterken van de competenties van kinderen, zodat ze beter gaan functioneren thuis, op school en in relatie met andere leeftijdsgenoten.

Intensieve deeltijdbehandeling:
een zeer intensief behandelprogramma gedurende 5 dagen per week, een half jaar lang, voor kinderen die sterk ontregeld zijn op meerdere levensgebieden. Dit is met name voor kinderen met bijvoorbeeld ASS, complexe ADHD, depressie, angsten, trauma, hechtingsproblemen. Combinatie van behandeling en passend onderwijs (REC-IV) onder het motto: ‘1 kind, 1 plan’. Sterke focus op eigen kracht van kind en ouders. Alleen GGZ WNB biedt deze zorg in de regio West-Brabant West.

 

F-ACT Jeugd

Behandeling en trajectbegeleiding van jongeren t/m 17 jaar met complexe problemen op alle leefgebieden, o.m. samenhangend met psychische/psychiatrische klachten en systeemfactoren.

Reguliere ambulante hulpverlening helpt onvoldoende, motivatie ontbreekt of sprake van zorgmijding, waardoor een meer outreachende benadering noodzakelijk is. Het betreft hier jongeren, die vaak opduiken in de hulpverlening en zorgtrajecten voortijdig afbreken, jongeren met schooluitval, sociaal isolement, al dan niet afkomstig uit gezinnen met veel problemen en onmacht.

Gezamenlijke, elkaar aanvullende inzet van expertise vanuit GGZ WNB en Juzt.

FACT-Jeugd is een landelijk ontwikkelde methodiek (zie: www.f-actnederland.nl voor meer informatie.

 

Specialistische zorg voor het zeer jonge kind (0-6 jr) en ouders

Vroegtijdige onderkenning, diagnostiek en behandeling, o.m. individuele therapie, systeemgerichte ouderbegeleiding, systeem-, ouder-kind-, groeps-, en farmacotherapie.

Bijvoorbeeld bij complexe ontwikkelingsstoornissen (o.m. Floortime therapie voor kinderen met ASS/ADHD), hechtingsproblemen (o.m. OKI-B, ouder-kindbehandeling, en ouder-babybehandeling bij KOPP), trauma’s en/of systeemproblematiek.

 

Preventiegroepen voor kinderen en jongeren

Bij preventie proberen we al in een zo vroeg mogelijk stadium psychische problemen te voorkomen. Daarom richten de meeste preventie activiteiten zich op kinderen en jongeren. Sommige kinderen en jongeren lopen een groter risico om psychische problemen te ontwikkelen. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat familieleden een psychische stoornis en/of verslaving hebben en dit invloed heeft op de omgeving waarin het kind opgroeit. Ook verandert er veel in de puberteit, zowel lichamelijk als psychisch, waardoor er sneller problemen ontstaan.

Verwijzers kunnen ouders en jongeren adviseren deel te nemen aan preventie activiteiten. Hiervoor is geen verwijzing nodig, ouders of jongeren kunnen zelf aanmelden.

Meer informatie over de verschillende preventiegroepen lees je op deze pagina over preventie.