MijnGGZWNB

Wie wij zijn

Wij zijn GGZ Westelijk Noord-Brabant (GGZ WNB), aanbieder van specialistische geestelijke gezondheidszorg. Jaarlijks vertrouwen cliënten van jong tot oud op onze hulp bij het voorkomen, behandelen en herstellen van hun psychische klachten. Wij hebben meerdere ambulante locaties in Bergen op Zoom en Roosendaal. Daarnaast zijn onze klinische voorzieningen gevestigd op het bosrijke terrein van Landgoed Vrederust in Halsteren. Circa 1000 medewerkers zetten zich met hart en hoofd in voor zowel klinische als ambulante hulpverlening aan onze cliënten.

We zijn gericht op het bevorderen, herstellen en in stand houden van de geestelijke gezondheid van bewoners in onze regio, zodanig dat mensen weer mee kunnen doen in de samenleving.

Onze maatschappelijke opdracht is:
Samen werken aan een samenleving waar iedereen zichzelf kan zijn, zonder stigma!

Corporate presentatie 2022-2024

Missie

Bewoners in de regio westelijk Noord-Brabant worden door ons ondersteund in het bevorderen, herstellen en in stand houden van hun geestelijke gezondheid. Daartoe stellen wij, met onze cliënten als regievoerder, specialistische expertise ter beschikking en werken we samen met onze partners. Wij volgen de weg van onze cliënten en streven ernaar om zoveel mogelijk de eigen kracht, eigen regie en mogelijkheden van zowel cliënten, naastbetrokkenen, als professionals te versterken en te benutten.

We werken vanuit de kernwaarden:
Samen, Respect, Vertrouwen en Groei.

Visie

Al ons handelen is gericht op herstelondersteuning, in de breedste zin van het woord. Herstel gaat over klinisch herstel, functioneel herstel, maatschappelijk en persoonlijk herstel. Dit houdt in dat we ons handelen niet beperken tot symptoomreductie (klinisch herstel), maar evenzeer betrokken zijn bij de andere vormen van herstel. Dit betekent onder meer dat we voortdurend aandacht hebben voor de inzet van ervaringsdeskundigheid binnen ons werk. Wij zien gelijkwaardigheid, eigen regie, en de presentiebenadering als kernelementen van ons werk.

Herstelondersteunende zorg

Bij GGZ WNB werken we volgens de Herstelondersteunende zorgvisie. Dat houdt in dat we uitgaan van de eigen kracht van cliënten, en dat iemand zelf, op zijn eigen tempo, aan zijn herstel werkt. Zelf de regie heeft. Herstel gaat immers over zoveel meer dan genezen van klinische symptomen. De inzet van ervaringsdeskundigheid speelt hier een belangrijke rol. Deze vorm van deskundigheid (die veel meer is dan het delen van eigen ervaringen) voegt een nieuwe dimensie toe in het vormgeven van herstelgerichte zorg. In 2021 zijn de deuren van onze eigen herstelacademie HerstelXL, van en door ervaringsdeskundigen, open gegaan.

Herstelondersteunend werken gaat niet alleen over de behandeling van cliënten. Het betekent ook veel voor onze professionals. Ook zij moeten ervaren dat ze eigen regie hebben in hun dagelijks werk. Dat houdt in dat ze zichzelf kwetsbaar durven op te stellen en dat we van elkaars ontwikkeling kunnen leren. Zo’n proces heeft tijd nodig. Het is veel belangrijker om in je kracht te staan, dan een bepaalde functie na te jagen. Dat is een nieuwe aanpak, een ander soort werkgeverschap dan voorheen die aansluit bij herstelondersteunende zorg en waar we werk van gaan maken binnen de organisatie.

Werkgebied GGZ WNB

Het werkgebied van GGZ WNB bestaat uit de volgende gemeenten: Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht, Roosendaal, Halderberge, Rucphen, deels Moerdijk (alleen Willemstad, Fijnaart en Standdaarbuiten) en deels Tholen.