MijnGGZWNB

Wie wij zijn

GGZ WNB is sterk in mensenwerk. Wij bieden specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ). Jaarlijks vertrouwen duizenden cliënten erop dat wij hen goed helpen bij het voorkomen, behandelen of draaglijk maken van psychische klachten. Dit met de doelstelling om ze (weer) zo optimaal mogelijk te laten participeren in de samenleving. We doen dit in de regio Westelijk Noord-Brabant en (deels) Tholen.

Onze focus ligt op de zwaardere specialistische zorg. Wij willen gezien worden als een innovatief ‘streekziekenhuis plus’ met een krachtig netwerk en moderne zorgverlening. Wij bieden ook ondersteuning aan de  Basis GGZ onder de naam GGZuidland.

Onze medewerkers staan aan de basis van GGZ WNB: iedere dag weer zetten zij zich voor 100 procent in voor de psychische gezondheid en de veiligheid in de regio Westelijk Noord- Brabant. Wij koesteren dan ook de expliciete ambitie een moderne, professionele en daarmee aantrekkelijke  werkgever te zijn.

 

Missie

Bewoners in de regio westelijk Noord-Brabant worden door ons ondersteund in het bevorderen, herstellen en in stand houden van hun geestelijke gezondheid. Daartoe stellen wij, met onze cliënten als regievoerder, specialistische expertise ter beschikking en werken we samen met onze partners. Wij volgen de weg van onze cliënten en streven ernaar om zoveel mogelijk de eigen kracht, eigen regie en mogelijkheden van zowel cliënten, naastbetrokkenen, als professionals te versterken en te benutten.

We werken vanuit de kernwaarden: Respect, vertrouwen, samen en groei.

Visie

Al ons handelen is gericht op herstelondersteuning, in de breedste zin van het woord. Herstel gaat over klinisch herstel, functioneel herstel, maatschappelijk en persoonlijk herstel. Dit houdt in dat we ons handelen niet beperken tot symptoomreductie (klinisch herstel), maar evenzeer betrokken zijn bij de andere vormen van herstel. Dit betekent onder meer dat we voortdurend aandacht hebben voor de inzet van ervaringsdeskundigheid binnen ons werk. Wij zien gelijkwaardigheid, eigen regie, en de presentiebenadering als kernelementen van ons werk.

Herstelondersteunende zorg

Bij GGZ WNB werken we volgens de  Herstelondersteunende zorgvisie. Herstelondersteunende zorg gaat uit van de eigen kracht van cliënten, en dat iemand zelf, op zijn eigen tempo, aan zijn herstel werkt. Zelf de regie heeft. Herstel gaat immers over zoveel meer dan genezen van klinische symptomen. De inzet van ervaringsdeskundigheid speelt hier een belangrijke rol. Deze vorm van deskundigheid (die veel meer is dan het delen van eigen ervaringen) voegt een nieuwe dimensie toe in het vormgeven van herstelgerichte zorg. We streven naar een eigen herstelacademie van en door ervaringsdeskundigen in 2021.

Herstelondersteunend werken gaat niet alleen over de behandeling van cliënten. Het betekent ook veel voor onze professionals. Ook zij moeten ervaren dat ze eigen regie hebben in hun dagelijks werk. Dat houdt in dat ze zichzelf kwetsbaar durven op te stellen en dat we van elkaars ontwikkeling kunnen leren. Zo’n proces heeft tijd nodig. Het is veel belangrijker om in je kracht te staan, dan een bepaalde functie na te jagen. Dat is een nieuwe aanpak, een ander soort werkgeverschap dan voorheen die aansluit bij herstelondersteunende zorg en waar we werk van gaan maken binnen de organisatie.

Werkgebied GGZ WNB

Het werkgebied van GGZ WNB bestaat uit de volgende gemeenten: Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht, Roosendaal, Halderberge, Rucphen, deels Moerdijk (alleen Willemstad, Fijnaart en Standdaarbuiten) en deels Tholen.