Verplichte, ook wel onvrijwillige zorg genoemd, wordt verleend door GGZ WNB vanuit de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, de Wvggz. Verplichte zorg heeft een grote impact op de levens van cliënten, familie en naasten. Informatievoorziening en betrokkenheid bij de uitvoering van de verplichte zorg is voor familie en naasten van groot belang. In deze folder leggen we uit wat de rechten en plichten zijn voor zowel de cliënt als familie of naaste, en wat de verplichte zorg in de praktijk betekent. Zo wordt er onder andere gewezen op de ondersteuning die onze Familievertrouwenspersoon kan bieden en de mogelijkheden om je naaste te ondersteunen bij het opstellen van een eigen plan van aanpak.