MijnGGZWNB

Ervaringsdeskundigen

Wat is een ervaringdeskundige?

Een ervaringsdeskundige is iemand die zelf ervaring heeft of heeft gehad met een psychische aandoening en (grotendeels) is hersteld. De ervaringsdeskundigen bij GGZ WNB hebben zelf een herstelproces doorgemaakt. Vanuit deze ervaring kunnen ze veel betekenen voor andere cliënten en hun naasten. De rollen van een ervaringsdeskundige zijn divers:

De ervaringsdeskundige slaat een brug tussen cliënt en hulpverlener, in twee richtingen. Het kan gaan om mensen te verleiden tot zorg maar ook om de zorgverlener te verleiden tot overleg over keuzemogelijkheden in de behandeling.

De ervaringsdeskundige is vooral een bondgenoot van cliënten, een soort belangenbehartiger en vertrouwenspersoon. De gedeelde grond van vergelijkbare ervaringen biedt begrip, herkenning en erkenning voor dat wat moeilijk te verwoorden, uit te leggen en te verdragen is.

De nadruk in deze rol ligt op de verandering van de opvattingen over en cultuur rondom geestelijke gezondheid en de zorg. De ervaringsdeskundige verkent met cliënten en medewerkers nieuwe opvattingen en mogelijkheden.

De ervaringsdeskundige heeft de rol om kritisch en spiegelend de zorg te verbeteren. Zijn kennis van binnenuit van belemmerende en stigmatiserende aspecten van zorg is een onmisbaar element voor het verbeteren van zorg.

De ervaringsdeskundige is ook een voorbeeld van hoe gewoon gek is. Zowel cliënten als medewerkers zien dat verwarring en zorgafhankelijkheid niet blijvend hoeven te zijn of allesbepalend voor iemands identiteit. De ervaringsdeskundige kan zo bijdragen aan het normaliseren van de psychiatrie.

Ervaringsdeskundigen werken vanuit de herstelondersteunende zorgvisie. Ze helpen andere cliënten met hun belemmeringen of kwetsbaarheden om positief naar de toekomst te kijken en te groeien naar zelfstandigheid. Ze bieden vooral een luisterend oor en proberen situaties bespreekbaar te maken.

Het verhaal van ervaringsdeskundige
Kurt Kuhnen

De ervaringsdeskundigen van GGZ WNB hebben diverse achtergronden, zoals despressie, psychose, bipolaire stoornis, verslaving en/of forensische achtergrond, persoonlijkheidsstoornissen, ADHD en autisme. Hierdoor zijn zij op verschillende gebieden inzetbaar.

Het verhaal van ervaringsdeskundige
Kurt Kuhnen

De ervaringsdeskundigen van GGZ WNB hebben diverse achtergronden, zoals despressie, psychose, bipolaire stoornis, verslaving en/of forensische achtergrond, persoonlijkheidsstoornissen, ADHD en autisme. Hierdoor zijn zij op verschillende gebieden inzetbaar.

Laagdrempelig

Het voordeel van een ervaringsdeskundige in het contact met de cliënt is dat het laagdrempelig en gelijkwaardig is. Ervaringsdeskundigen kunnen zich makkelijker inleven in de cliënt en geven vanuit eigen ervaring tips en handvatten.

Daarnaast bieden ze extra ondersteuning die de cliënt wellicht nodig heeft naast de gesprekken met een hulpverlener. De cliënt blijft daarbij degene die de koers bepaalt, in samenspraak met de ervaringsdeskundige en de hulpverleners.

Achtergrond ervaringsdeskundigen

De ervaringsdeskundigen van GGZ WNB hebben diverse achtergronden, zoals depressie, psychose, bipolaire stoornis, verslaving en/of forensische achtergrond, persoonlijkheidsstoornissen, ADHD en autisme. Hierdoor zijn zij op verschillende gebieden inzetbaar.

HerstelXL

HerstelXL is door, voor en met ervaringsdeskundigen tot stand komen en heeft drie kerntaken: herstelwerkgroepen, Cliëntservicepunt en ontmoetingsplek.

De naam HerstelXL vertolkt wat de ervaringsdeskundigen willen uitdragen met deze herstelacademie. De naam is krachtig, groots en oneindig. Het spreekt vertrouwen uit, en dat is wat we nodig hebben in herstel. Geloof in jezelf. Kleine stapjes maken een XL-stap!

Ervaringsverhalen

Onlangs is het boekje ‘Hoop, kracht en vertrouwen….Herstelverhalen van GGZ WNB-ervaringsdeskundigen’ verschenen. Hierin valt hun persoonlijke verhalen te lezen. Ter inspiratie en hoop.

Ervaringsverhalen

Ervaringsdeskundige worden

Ben je hersteld van een psychische aandoening en op zoek naar een nieuwe uitdaging? Wil je lotgenoten graag op weg helpen en coachen in hun weg naar herstel? Dan is het wellicht interessant om zelf als ervaringsdeskundige aan de slag te gaan bij GGZ WNB!

Als je interesse hebt in het werken als ervaringsdeskundige ontvangen wij graag een motivatiebrief, vergezeld van een CV. Deze kan je insturen via ervaringsdeskundigen@ggzwnb.nl. Wil je in de motivatiebrief de volgende informatie opnemen:

  • Wat je motivatie is om ervaringsdeskundige te worden;
  • Welke psychische aandoening je hebt gehad en hoe het verloop hiervan was;
  • Hoe het herstelproces van je aandoening is verlopen;
  • Over welke kwaliteiten jij beschikt die geschikt zijn voor deze functie;
  • Welke werkzaamheden je binnen deze functie het meeste aanspreken.

Meer informatie

Na ontvangst van de motivatiebrief en de CV volgt er een eventuele uitnodiging voor een sollicitatiegesprek.

Voor meer informatie over de functie van ervaringsdeskundige kan je terecht bij:

Angela van Dongen, ervaringsdeskundige, M: 06-10 00 95 99.
Chantal de Bont, ervaringsdeskundige, M: 06-82 51 06 30