MijnGGZWNB

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek binnen de GGZ is van belang, omdat het de motor achter zorginnovaties is. Inzicht in de kwaliteit en werkingsmechanismes van behandelinterventies is de inspiratiebron voor veranderingen in de zorg. Wetenschappelijk onderzoek draagt ook bij aan een degelijke onderbouwing van de visie en werkwijze van GGZ WNB.

De Raad van Bestuur van GGZ WNB besluit, mede op advies van de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek, welke onderzoeken worden uitgevoerd. De Commissie Wetenschappelijk Onderzoek is ingesteld door de WNB Academie en is werkzaam ten behoeve van advisering aan de Raad van Bestuur inzake het (medisch-ethisch) toetsen, het monitoren van de onderzoekslijnen en het evalueren van beoogd en lopend (wetenschappelijk) onderzoek.

Publicaties

Wij hebben professionals bij ons werken die wetenschappelijk onderzoek verrichten. Zij werken hierbij nauw samen met collega’s van verschillende divisies binnen GGZ WNB. Benieuwd wat voor onderzoek er momenteel gedaan wordt? Hieronder vindt u de overzichten.

  • Promovendi: bekijk hier het overzicht van wetenschappelijk onderzoek door promovendi van GGZ WNB.
  • Medewerkers: ook onze medewerkers publiceren regelmatig in wetenschappelijke (internationale) tijdschriften. Al deze publicaties van (oud)-medewerkers zijn opgenomen in een databank. Bekijk hier het overzicht. De artikelen zijn op te vragen bij de medische bibliotheek van GGZ WNB.
  • Opleidelingen: klik hier voor een overzicht van onderzoek in het kader van de KP-opleiding. Bekijk hier de onderzoeken in het kader van de VS-opleiding.

Onderzoekslijn

Onderzoekslijn Antisociaal gedrag en agressie
Om te komen tot focus en specialisatie heeft GGZ WNB gekozen voor de onderzoekslijn Antisociaal gedrag en agressie. Deze lijn betreft onderzoeken naar de effectiviteit van agressie-regulatietherapie, de samenhang tussen trauma en agressie, de inzet van ervaringsdeskundigheid in de behandeling van agressie, de therapeutische relatie bij cliënten met een antisociale persoonlijkheidsstoornis, de attitude van behandelaren ten aanzien van cliënten met een antisociale persoonlijkheidsstoornis en de ontwikkeling van antisociaal gedrag bij jongeren. Er is samenwerking met de Maastricht University, Tranzo (Tilburg University), Erasmus MC, GGZ Breburg en het Landelijk Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen, middels het Platform Antisociaal gedrag.

Naast het onderzoek in de hoofdonderzoekslijn wordt er ook onderzoek gedaan naar de behandeleffectiviteit voor de meest voorkomende stoornissen en wordt er actieonderzoek gedaan naar de effecten van organisatieveranderingen op het psychisch welzijn van cliënten en medewerkers.

Brabant Academie

In de Brabant Academie werken medewerkers van GGz Breburg, GGZ Oost Brabant, GGZ Westelijk Noord-Brabant en Reinier van Arkel, samen op het gebied van kennisdelen, opleiden en onderzoek. Kijk voor meer informatie op de website www.brabantacademie.nl.

Meer informatie

Wilt u meer informatie wilt over een opleiding of onderzoek? Neem contact op met de coördinator van de WNB Academie, Petrina Geluk via p.geluk-denengelsman@ggzwnb.nl of met de contactpersoon van het betreffende onderzoek.