MijnGGZWNB

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek vormt een essentieel onderdeel van de geestelijke gezondheidszorg, het is de drijvende kracht achter zorginnovaties. Het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit en werkingsmechanismen van behandelingen is de inspiratiebron voor veranderingen in de zorg. Daarnaast draagt wetenschappelijk onderzoek bij aan een solide onderbouwing van de visie en werkwijze van GGZ WNB.

Wij streven ernaar om voortdurend de nieuwste behandelingen aan te bieden die hun effectiviteit in de praktijk hebben bewezen. Ons doel is om zowel de cliënt en verwijzer specialistische en hoogwaardige zorg en behandelingen te kunnen bieden. Wetenschappelijk onderzoek verschaft ons hiervoor waardevolle inzichten die we kunnen toepassen in onze behandelingen.

Publicaties

Binnen GGZ WNB beschikken we over een uitgebreid team van professionals die zich bezighouden met wetenschappelijk onderzoek. Zij werken nauw samen met collega’s van diverse divisies binnen GGZ WNB. Benieuwd naar onze onderzoeken? Hieronder lees je meer.

Promovendi
Bij GGZ WNB zijn we trots op het baanbrekende onderzoek dat wordt uitgevoerd door onze getalenteerde promovendi. Zij zetten zich in om nieuwe inzichten te vergaren en de grenzen van kennis binnen de geestelijke gezondheidszorg te verleggen. Hun inspanningen hebben geleid tot een indrukwekkend scala aan publicaties in gerenommeerde wetenschappelijke (internationale) tijdschriften. Onze promovendi richten zich op uiteenlopende onderzoeksonderwerpen, variërend van de effectiviteit van specifieke behandelinterventies tot het begrijpen van complexe neurobiologische mechanismen die ten grondslag liggen aan psychische aandoeningen. Deze wetenschappelijke publicaties vormen een waardevolle bron van informatie voor collega’s binnen de GGZ-gemeenschap, andere onderzoekers en geïnteresseerde professionals. Ze dragen bij aan het vergroten van het bewustzijn en begrip van geestelijke gezondheidsproblemen, evenals aan het stimuleren van verdere discussie en samenwerking op dit cruciale gebied.

We nodigen je van harte uit om deze waardevolle bron van informatie te verkennen, en te ontdekken hoe ons team van promovendi de grenzen van de geestelijke gezondheidszorg verlegt. Hier vind je het overzicht van wetenschappelijke publicaties en lezingen van onze promovendi. Al deze publicaties zijn opgenomen in een databank en ook op te vragen bij onze medische bibliotheek.

Medewerkers
Naast onze promovendi hebben we binnen GGZ WNB ook andere getalenteerde medewerkers die zich bezighouden met onderzoek. Deze gepassioneerde professionals met diverse achtergronden en expertisegebieden combineren hun klinische ervaring met een diepgaande kennis van wetenschappelijke methoden en technieken om innovatief onderzoek uit te voeren. Ze werken samen met collega’s binnen GGZ WNB waaronder psychiaters, psychologen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en andere zorgprofessionals. Ze richten zich op uiteenlopende onderwerpen variërend van het verbeteren van behandelmethoden en interventies voor specifieke psychische aandoeningen, tot het verkennen van nieuwe benaderingen op het gebied van preventie en vroegtijdige detectie van geestelijke gezondheidsproblemen. Hun werk draagt bij aan het vergroten van onze kennis en het verbeteren van de kwaliteit van zorg die we bieden aan onze cliënten.

Hier vind je hun wetenschappelijke publicaties. Al deze artikelen zijn opgenomen in een databank en indien gewenst op te vragen bij onze medische bibliotheek.

Opleidelingen
Binnen GGZ WNB bieden we een stimulerende omgeving voor opleidelingen die geïnteresseerd zijn in het verrichten van onderzoek binnen de GGZ. We geloven sterk in de waarde van onderzoek voor het bevorderen van kennis en het verbeteren van de zorgpraktijk. Onze opleidelingen krijgen de unieke kans om deel uit te maken van onderzoeksprojecten en te werken aan hun wetenschappelijke vaardigheden onder begeleiding van ervaren professionals. Ze worden aangemoedigd om hun nieuwsgierigheid te volgen en onderzoek te doen naar relevante onderwerpen die bijdragen aan het begrip en de behandeling van psychische aandoeningen.

De opleidelingen worden betrokken bij verschillende aspecten van het onderzoeksproces zoals het opzetten van onderzoeksprotocollen, het verzamelen en analyseren van gegevens, en het presenteren van hun bevindingen. Ze werken nauw samen met onze ervaren onderzoekers en hebben toegang tot toonaangevende faciliteiten en bronnen die hen ondersteunen bij hun onderzoek. Door betrokken te zijn bij onderzoek krijgen ze de kans om hun klinische ervaring aan te vullen met een solide wetenschappelijke basis. Dit stelt hen in staat om evidence-based praktijken toe te passen in hun toekomstige werk en bij te dragen aan de continue verbetering van de geestelijke gezondheidszorg.

Bij GGZ WNB zijn we trots op onze opleidelingen en moedigen we hen aan om te streven naar excellentie in zowel klinische als onderzoeksgebieden. We bieden een ondersteunende omgeving waarin ze kunnen groeien, leren en bijdragen aan de vooruitgang van de geestelijke gezondheidszorg door middel van onderzoek.

  • Klik hier voor een overzicht van de onderzoeken in het kader van de KP-opleiding.
  • Bekijk hier de onderzoeken in het kader van de VS-opleiding.

We zijn niet alleen trots op ons actuele onderzoek, maar presenteren ook graag de onderzoeken van onze KP- en VS-opleidelingen die reeds zijn afgestudeerd. Dit geeft een blijvend overzicht van academische prestaties binnen onze gemeenschap.

Onderzoekslijnen

Wij zijn trots op onze onderzoekslijn Antisociaal gedrag en agressie. Door ons te richten op deze specifieke lijn en te komen tot focus en specialisatie binnen dit onderzoek verkennen we verschillende gebieden.  Deze gebieden zijn:

  • de effectiviteit van agressie-regulatietherapie
  • de samenhang tussen trauma en agressie
  • de inzet van ervaringsdeskundigheid in de behandeling van agressie
  • de therapeutische relatie bij cliënten met een antisociale persoonlijkheidsstoornis
  • de attitude van behandelaren ten aanzien van cliënten met een antisociale persoonlijkheidsstoornis
  • de ontwikkeling van antisociaal gedrag bij jongeren

We hechten veel waarde aan samenwerking en werken nauw samen met vooraanstaande instellingen en organisaties, waaronder Tranzo (Tilburg University), GGZ Breburg, Fivoor, Maastricht University, Erasmus MC, en het Landelijk Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen. Dit gebeurt via ons Platform Antisociaal gedrag waar we kennis en expertise bundelen om de impact van ons onderzoek te vergroten.

Naast ons onderzoek binnen de hoofdonderzoekslijn zijn we ook actief bezig met het onderzoeken van de behandeleffectiviteit van de meest voorkomende stoornissen. Daarnaast verrichten we actieonderzoek naar de effecten van organisatieveranderingen op het psychisch welzijn van zowel cliënten als medewerkers. Met deze multidimensionale aanpak zetten we ons in om de wetenschappelijke basis van onze praktijk te versterken, innovatieve behandelmethoden te ontwikkelen en de kwaliteit van zorg voor onze cliënten continu te verbeteren.

Commissie Wetenschappelijk Onderzoek

Onze Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO) speelt een essentiële rol bij het bepalen en begeleiden van ons onderzoeksportfolio. Deze commissie, opgericht door de GGZ WNB Academie, adviseert de Raad van Bestuur over het toetsen van onderzoeksvoorstellen, het monitoren van onderzoekslijnen en de evaluatie van lopend onderzoek, inclusief ethische aspecten. Daarnaast biedt de commissie begeleiding aan onze promovendi gedurende hun onderzoekstraject.

De commissie bestaat uit Arno van Dam als voorzitter en Matheus Arts en Sandra Konings-Koks als commissieleden, benoemd door de GGZ WNB Academie. Judith van Veldhoven biedt secretariële ondersteuning aan de commissie.

Voor vragen of meer informatie over de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek kunt u contact opnemen met onze secretaresse Judith van Veldhoven. U kunt ons ook vinden op onze werklocatie in Kreek – Dintel, ’t Waterbuurtje 6 in Halsteren.

Brabant Academie

Binnen de Brabant Academie werken GGz Breburg, GGZ Oost Brabant, GGZ Westelijk Noord-Brabant en Reinier van Arkel nauw samen op het gebied van kennisdelen, opleiden en onderzoek. Ons gezamenlijk doel is om van elkaar te leren, samen te werken en elkaar te versterken zodat onze cliënten de best mogelijke zorg ontvangen. We streven ernaar dat onderzoekers binnen de Brabant Academie elkaar vinden en gezamenlijk nieuwe projecten opzetten. Door samen te werken zijn we in staat om voorop te lopen in de geestelijke gezondheidszorg als het gaat om de implementatie van kwaliteitssystemen voor onderzoek en studie- en datamanagementsystemen. Hiermee bieden we onze onderzoekers de nodige ondersteuning om hoogwaardig onderzoek van hoge kwaliteit uit te voeren dat voldoet aan alle wet- en regelgeving.

Voor meer informatie over de Brabant Academie en onze activiteiten verwijzen we u graag naar onze website www.brabantacademie.nl (gebruik hiervoor bij voorkeur de browser Google Chrome).

Meer informatie

Benje geïnteresseerd in meer informatie over onze onderzoeksactiviteiten of opleidingen? We streven ernaar om transparant en toegankelijk te zijn en we verwelkomen je interesse. Neem voor vragen of meer informatie gerust contact op met onze coördinator van de GGZ WNB Academie, Petrina Geluk. Zij staat klaar om je vragen te beantwoorden en je verder te helpen.

Voor specifieke vragen met betrekking tot een bepaald onderzoek kun je contact opnemen met de contactpersoon die verantwoordelijk is en genoemd wordt in het specifieke onderzoek. Deze voorziet je dan graag van meer informatie en begeleidt je naar de juiste bronnen.