MijnGGZWNB

Medicatiepoli

De jeugdafdeling van GGZ WNB heeft zich aangepast aan het veranderende zorglandschap en de behoefte om kinder- en jeugdpsychiatrische expertise breed beschikbaar te stellen.

Praktijken kunnen beroep op ons doen om in te schatten of behandeling met medicatie zinvol is voor een cliënt. Wij kunnen deze behandeling dan opstarten en opvolgen. In deze situaties beperken we ons tot de medicatiebehandeling en blijft de inhoudelijke verantwoordelijkheid liggen bij de andere praktijk. We doen dan geen uitgebreide intake maar maken gebruik van bestaande informatie en beperken ons tot een globale inschatting van problematiek en gaan na of er inderdaad een indicatie voor behandeling met medicatie is. De particuliere praktijk is dan verantwoordelijk om af te stemmen of onze betrokkenheid vergoed wordt in onder aanneming, of dat er een afzonderlijk medicatie arrangement kan aangevraagd worden. Indien de hulpvraag voor GGZ WNB toch breder wordt, moet daarover afgestemd worden met de gemeente. Wij gaan ervan uit hiermee te voldoen aan behoeftes in de regio, maar onze betrokkenheid wijkt af van de situatie dat we kinderen volledig in zorg nemen.

Frequent voorkomende vragen omtrent medicatie
Frequent voorkomende vragen zijn opstarten en opvolgen van ADHD behandeling, inzet van antidepressiva (als dit geïndiceerd is) voor stemmings- of angstklachten, gedragsregulatie door medicatie, tics enz. We houden ons hierbij wel aan de geldende richtlijnen, het is immers vaak zo dat eerst andere behandelingen ingezet worden vooraleer je medicatie start bij kinderen en jongeren. Medicatie wordt voorgeschreven door een verpleegkundig specialist of een kinder- en jeugdpsychiater.