MijnGGZWNB

Opleidingen

Goed opleidingsklimaat binnen GGZ WNB

Tijdens onze laatste visitatie heeft de visitatiecommissie P-opleidingen geconstateerd dat binnen GGZ WNB inhoudelijk veel leerzame praktijkmogelijkheden zijn. Er heerst een goed opleidingsklimaat en de betrokkenheid en deskundigheid van het opleidingsteam is groot.

Goed opleidingsklimaat binnen GGZ WNB

Tijdens onze laatste visitatie heeft de visitatiecommissie P-opleidingen geconstateerd dat binnen GGZ WNB inhoudelijk veel leerzame praktijkmogelijkheden zijn. Er heerst een goed opleidingsklimaat en de betrokkenheid en deskundigheid van het opleidingsteam is groot.

Opleidingsplaatsen

GGZ WNB heeft een belangrijke opleidingsfunctie in Westelijk Noord-Brabant en Zeeland. Wij leiden ieder jaar voor diverse beroepsopleidingen mensen op die in de nabije toekomst in de GGZ werkzaam willen zijn. Hierdoor zorgen we voor een constante stroom van nieuwe frisse kennis en ervaring van buiten.

Opleiding tot groepstherapeut

GGZ WNB kiest ervoor cliënten zoveel mogelijk in groepsverband te behandelen. Groepstherapie is kosteneffectief, vermindert de wachtlijsten en cliënten vinden steun bij elkaar. GGZ WNB leidt professionals op om met groepen te werken:

  • Basiscursus groepsdynamica
  • Verdiepingscursus groepspsychotherapie
  • Supervisie

NIEUW: Online leertherapiegroep

Al deze opleidingsactiviteiten zijn toegankelijk voor externe deelnemers en erkend door de Nederlandse Vereniging voor Groepspsychotherapie en Groepsdynamica. Voor meer informatie over een registratie basis groepstherapeut NVGP en specialistisch groepstherapeut NVGP: zie www.groepspsychotherapie.nl

Voor meer informatie over ons opleidingsaanbod groepstherapie: m.daemen@ggzwnb.nl of bekijk de folder.