MijnGGZWNB

Wachttijden 18 jaar en ouder

Hoe lang moet ik wachten op mijn eerste gesprek bij GGZ WNB?

Meld je jezelf aan via de huisarts/zorgverlener, dan kun je in onderstaande tabel zien hoe lang het duurt voordat je je eerste gesprek (het intakegesprek) hebt.

Actuele wachttijd voor 1e gesprek

Locatie en wachttijd in wekenLocatie Bergen op Zoom/HalsterenLocatie Roosendaal
Jongvolwassenen (18-25 jaar)18 weken26 weken
Volwassenen (veranderingsgerichte zorg)17 weken17 weken
Ouderen10 weken10 weken
Fact-teams**
Onlangs zijn we gestart met een nieuwe manier van werken die van positieve invloed is op onze wachttijden. Wij zullen onze wachttijden dan ook met regelmaat actualiseren. Deze cijfers zijn geactualiseerd per 6 mei 2023. Deze wachttijden worden maandelijks geactualiseerd. De FACT-teams hebben helaas een langere wachttijd voor intake, het varieert per regio/team. We proberen u daar zo goed als mogelijk is over te informeren na aanmelding. 

Zodra wij de verwijzing van je huisarts/zorgverlener hebben ontvangen, dan krijg je van ons een bevestigingsbrief van je aanmelding bij GGZ WNB. Mocht je vragen hebben over de wachttijd, dan vind je in deze brief onze contactgegevens. Je wordt vervolgens geïnformeerd over de datum van het eerste gesprek (het intakegesprek). Tijdens het intakegesprek bespreken wij met jou de reden van aanmelding, wat je hulpvraag is en wat wij voor je kunnen doen.

Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact met ons opnemen of je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Je zorgverzekeraar kan je ondersteunen zodat je binnen 4 weken vanaf het eerste contact een intakegesprek met een zorgaanbieder krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen). Voor meer informatie over wachtlijstbemiddeling door je zorgverzekeraar: klik hier.

GGZ WNB spant zich tot het uiterste in, om tenminste de bovengenoemde treeknormen en bij voorkeur nog kortere wachttijden te realiseren. Er kunnen zich gebeurtenissen of omstandigheden voordoen die de wachttijd doen oplopen of verminderen.

In afwachting van je eerste gesprek kan je al gebruik maken van het clientenportaal ‘MijnGGZWNB’. In MijnGGZWNB zijn verschillende eHealth-behandelingen beschikbaar, waarmee je alvast aan de slag kan gaan om online te werken aan je herstel. Je kunt je afspraken inzien, een dagboek bijhouden en informatie vinden over o.a. lotgenotencontacten. Ook kun je contact leggen met het Cliëntservicepunt (CSP). Het CSP van onze herstelacademie HerstelXL is er voor alle cliënten van GGZ WNB, zowel op de wachtlijst als in behandeling. Het wordt gerund door onze ervaringsdeskundigen. Zij weten hoe het is om een psychiatrische aandoening te hebben en zijn daar inmiddels van hersteld. Aan hen kun je al je vragen stellen, ze bieden een luisterend oor en helpen in het gebruik van het cliëntenportaal MijnGGZWNB. Iedereen mag hen bellen!

 

 

In crisissituaties geen wachttijden

De wachttijden zijn niet van toepassing als er sprake is van een (levensbedreigende) crisissituatie. Onze crisisdienst is namelijk 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar via de (huis-) arts en hulpdiensten. Hierbij kijkt de dienstdoende medewerker van de crisisdienst direct welke zorg noodzakelijk is (ambulante behandeling, klinische opname bij GGZ WNB of zorg elders).

Hoe lang hebben cliënten in de afgelopen periode gewacht?

GGZ WNB is wettelijk verplicht om iedere maand wachtlijstinformatie te publiceren die terug in de tijd kijkt. Dat wil zeggen dat we de wachttijd van cliënten die in de afgelopen 2 maanden een eerste gesprek na aanmelding of een eerste behandelgesprek hebben gehad, per diagnosegroep moeten publiceren op onze website. Hieronder tref je deze informatie aan. Deze wachttijden worden iedere maand geactualiseerd.

Wachttijd van aanmelding tot 1e gesprek (=intakegesprek)

Bekijk hier de gemiddelde wachttijd tussen het moment van aanmelding en het eerste gesprek per doelgroep, klachten en locatie van cliënten.

Wachttijd van intakegesprek tot behandeling

Tijdens het intakegesprek bespreken we de reden van aanmelding, je hulpvraag en wat wij voor je kunnen doen. Als duidelijk is welke behandeling het meest passend is, zoeken wij de juiste behandelaar voor jou en kan de behandeling beginnen. Dit gebeurt zo snel mogelijk maar kan enkele weken in beslag nemen bijvoorbeeld doordat de gekozen vorm van behandeling zeer specialistisch en daardoor beperkt beschikbaar is. We streven ernaar om deze wachttijd zo kort mogelijk te houden en bespreken met u ook eventuele overbruggingsmogelijkheden. Bekijk de gemiddelde wachttijd van cliënten die in de afgelopen 2 maanden een eerste behandelcontact hebben gehad.