MijnGGZWNB

Familievertrouwenspersoon

Ondersteuning van naasten

Wat is de familievertrouwenspersoon (fvp)

Familievertrouwenspersonen ondersteunen naasten van mensen met ernstige psychische aandoeningen. Vaak zijn deze naasten (emotioneel) belast met de zorg voor hun dierbare. Dat kan zwaar en ingewikkeld zijn. Vooral als er sprake is van verplichte zorg, ofwel een zorgmachtiging of crisismaatregel. In de Wet verplichte ggz is daarom opgenomen dat deze naasten recht hebben op ondersteuning van een familievertrouwenspersoon.

De Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen heeft een animatie gemaakt voor naasten van mensen met ernstige psychische aandoeningen die te maken hebben met een zorgmachtiging of crisismaatregel. De animatie laat zien wat een familievertrouwenspersoon voor hen doet en met welke vragen een naaste bij een familievertrouwenspersoon terechtkan.

Bekijk de animatie via YouTube of op de website van de stichting.

Voor wie?

De familievertrouwenspersoon (fvp) is er voor ouders, partners, kinderen, goede vrienden en andere naasten van patiënten die in behandeling zijn bij GGZ WNB. Het kan zwaar zijn om een kind, partner, vriend of ouder te hebben met psychische problemen. Een psychische aandoening raakt daarom niet alleen de cliënt zelf, maar ook de mensen in de omgeving. Soms loop je als naaste vast. Neem dan contact op met familievertrouwenspersoon Els Dietvorst, want zij is er speciaal voor naasten en kan u op weg helpen. Zij is te bereiken op:

  • T: 06-15667690
  • E: e.dietvorst@familievertrouwenspersonen.nl

 

Wanneer kunt u ondersteuning vragen?

U kunt vragen hebben over de zorg voor uw partner, kind, ouder, broer, zus of vriend. Of u weet niet waar u moet zijn, heeft een klacht of problemen in het contact met de hulpverlener of behandelaar. Misschien krijgt u de juiste persoon maar niet te pakken of heeft u vragen over een crisismaatregel of zorgmachtiging. Met dit soort vraagstukken kunt u terecht bij de familievertrouwenspersoon. Deze kan u hierbij helpen en ondersteunen.

Wat kan de familievertrouwenspersoon voor u doen?

De familievertrouwenspersoon geeft u informatie, denkt met u mee, geeft advies, kan bemiddelen tussen u en de hulpverlening, en als dat nodig is helpen bij een klachtenprocedure. Concreet betekent dit dat een familievertrouwenspersoon:

  • samen met u de knelpunten in de zorg en mogelijke oplossingen daarvoor op een rijtje zet
  • informatie geeft over hoe de zorg werkt en wat de formele en informele rol van naasten daarbij is
  • advies geeft over hoe u als familie of vriend kunt bijdragen aan het herstel van de patiënt
  • ondersteunt in het contact met de hulpverleners en behandelaar
  • bemiddelt als u een conflict heeft met de behandelaar of instelling
  • bijstaat bij het indienen van een klacht

 

Geen verwijzing en gratis

Als naaste kunt u rechtstreeks een beroep doen op de familievertrouwenspersoon. Ook heeft u geen toestemming nodig van de patiënt of betreffende behandelafdeling. De dienstverlening van de familievertrouwenspersoon kost u niets.

 

Onafhankelijk

Familievertrouwenspersonen doen er alles aan om u als naaste zo goed mogelijk verder te helpen. Zij zijn in dienst van de Landelijke Stichting Familievertrouwens personen. Dit houdt in dat zij onafhankelijk zijn van de GGZ-instelling, van de geneesheer-directeur en het behandelteam.

 

Vertrouwelijk

De familievertrouwenspersoon werkt vertrouwelijk. Zij noteren alleen de gegevens die nodig zijn om uw hulpvraag te behandelen. Niemand mag deze gegevens inzien behalve de familievertrouwenspersoon en uzelf.

In deze folder vindt u meer informatie over de familievertrouwenspersoon. Hieronder vindt u nog een aantal andere voor u interessante folders. De folder ‘Verplichte ggz. Informatie voor naasten’ is ook beschikbaar in het Engels, Arabisch en Pools en te downloaden op de website van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen.