MijnGGZWNB

Kwaliteit van zorg

Cliëntgerichtheid en kwaliteit van de zorg gaan hand in hand. De dienstverlening aan cliënten, verwijzers en partners en de kwaliteit van het werk zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: het is mensenwerk met het hoofd en hart.

De kwaliteit van de zorg die wij leveren, vinden we heel belangrijk. In het afgelopen jaar hebben we op dit gebied verschillende kwaliteitsslagen gemaakt. De basis hiervoor is het beschrijven van ons zorgaanbod in zorgpaden. Zo weet iedereen welke zorg voor welke doelgroep wordt geleverd. Ook zijn er veel verbeteringen aangebracht in de dossiervorming, in de vorm en het gebruik van behandel-, verpleeg-, en signaleringsplannen en door de toevoeging van risicotaxaties aan het dossier. Deze standaardisering maakt het mogelijk dat we goed geplande en verantwoorde zorg neer kunnen zetten.

Om de kwaliteit van zorg te waarborgen, meten we deze regelmatig. Dit doen we aan de hand van de ROM (Routine Outcome Measuring) en cliënttevredenheidsonderzoeken.

GGZ WNB is gecertificeerd volgens het HKZ-keurmerk.

Kwaliteitsstatuut

In het kwaliteitsstatuut van GGZ WNB staat beschreven hoe de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd. GGZ WNB bevordert hiermee gepast gebruik van zorg. Het kwaliteitsstatuut heeft als doel om je inzicht te geven hoe wij geestelijke gezondheidszorg organiseren en de kwaliteit van de zorg borgen. Wij vinden het belangrijk dat je de regie houdt op een manier die bij jouw behoeften aansluit.

Het kwaliteitsstatuut van GGZ WNB is opgesteld op basis van het landelijke model kwaliteitsstatuut voor de ggz, een professionele standaard in het Kwaliteitsregister van Zorginstituut Nederland. Het kwaliteitsstatuut van GGZ WNB is goedgekeurd door het instituut dat deze toetst.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet bij alle Nederlandse zorginstellingen toe op de kwaliteit en veiligheid van de zorg.

Kwaliteitsstatuut GGZ WNB