MijnGGZWNB

Kennisdeling

Refereerochtenden

Binnen GGZ WNB worden er regelmatig refereerochtenden georganiseerd. Doelstelling van deze sessies is om op wetenschappelijk niveau kennis te delen. Dat kan gaan over een nieuwe behandelmethode, de presentatie van een lopend onderzoek, het delen van specifieke kennis, of een eindreferaat als afronding van een opleiding.

De referaten zijn voornamelijk bedoeld voor psychiaters (i.o.), verslavingsartsen, psychologen (i.o.), verpleegkundig specialisten (i.o.), verwijzers en/of behandelaren die werken met (complexe) PTSS en verpleegkundigen. Maar ook andere professionals zijn van harte welkom!

Onze refereerochtenden vinden van 9.00 -12.00 uur op onderstaande data plaats, noteer ze in je agenda:

  • Dinsdag 22 maart 2022: Wet verplichte ggz (Wvggz)
  • Donderdag 9 juni 2022: Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, Tilburg University.
  • Dinsdag 4 oktober 2022: Meer info volgt.
  • Donderdag 15 december 2022: Meer info volgt.

Via onze website (nieuwsberichten en agenda) en social media-kanalen zullen de refereerochtenden met het volledige programma gecommuniceerd worden. Houd onze kanalen in de gaten.

Corona & GGZ WNB

Informatie voor cliënten en naasten over het coronavirus
Corona & GGZ WNBCoronavirus