MijnGGZWNB

Kennisdeling

Refereerochtenden

Binnen GGZ WNB worden er regelmatig refereerochtenden georganiseerd. Doelstelling van deze sessies is om op wetenschappelijk niveau kennis te delen. Dat kan gaan over een nieuwe behandelmethode, de presentatie van een lopend onderzoek, het delen van specifieke kennis, of een eindreferaat als afronding van een opleiding.

De referaten zijn voornamelijk bedoeld voor psychiaters (i.o.), verslavingsartsen, psychologen (i.o.), verpleegkundig specialisten (i.o.), verwijzers en/of behandelaren die werken met (complexe) PTSS en verpleegkundigen. Maar ook andere professionals zijn van harte welkom!

Dit jaar vinden de refereerochtenden op onderstaande data plaats. Tijd: van 9.00 – 12.00 uur. Zodra meer bekend is over de onderwerpen en waar ze zullen plaatsvinden (of online) laten wij je dit weten.

Corona & GGZ WNB

Informatie voor cliënten en naasten over het coronavirus
Corona & GGZ WNBCoronavirus