MijnGGZWNB

Kennisdeling

Refereerochtenden

Binnen GGZ WNB worden er regelmatig refereerochtenden georganiseerd. Deze bijeenkomsten hebben als doel om op hoogwaardig niveau kennis en inzichten in wetenschappelijk onderzoek te delen. Tijdens deze sessies kunnen diverse onderwerpen aan bod komen, zoals nieuwe behandelmethoden, de presentatie van lopend onderzoek, het delen van specifieke expertise of het presenteren van een eindreferaat als afsluiting van een opleiding.

De refereerochtenden zijn met name gericht op psychiaters (i.o.), verslavingsartsen, psychologen (i.o.), verpleegkundig specialisten (i.o.), verwijzers en/of behandelaars die te maken hebben met (complexe) PTSS, en verpleegkundigen. Uiteraard zijn ook andere professionals van harte welkom om deel te nemen aan deze inspirerende bijeenkomsten! Via onze website en LinkedIn-pagina houden we je op de hoogte van de aankomende refereerochtenden, de onderwerpen en sprekers. De data voor 2024 zijn:

  • Refereerochtend op donderdag 20 juni 2024
  • Refereerochtend op dinsdag 8 oktober 2024
  • Refereerochtend op donderdag 5 december 2024

Symposia

Naast de refereerochtenden organiseren we ook twee keer per jaar een symposium over een maatschappelijk of politiek relevant onderwerp met betrekking tot de GGZ-zorg. Alle opleidelingen worden hiervoor uitgenodigd.

Afgelopen juni organiseerde de GGZ WNB Academie het symposium ‘De brug tussen klinische praktijk en wetenschappelijk onderzoek’. Lees hier het verslag van dit symposium

Data 2024

Refereerochtenden
Onze refereerochtenden vinden van 9.00 -12.00 uur op onderstaande data plaats, noteer ze in je agenda.

  • Dinsdag 10 oktober 2023, fysiek in de Ark, Noachpad 1 te Halsteren. GGZ WNB-collega’s Judith van de Blokenhoeve, Stefan de Korte en Karen Van Winckel, allen GZ-psycholoog in opleiding tot klinisch psycholoog, houden hun eindreferaat in ons witte kerkje (de Ark) op Landgoed Vrederust te Halsteren. Het programma, de aanmeldlink en uitgebreide info m.b.t. deze inspirerende ochtend vind je hier.
  • Donderdag 14 december 2023, digitaal in de vorm van een webinar. Deze refereerochtend zal door Tranzo worden gegeven. Hier zal in het najaar verdere informatie over komen.

Zelf een referaat houden?
Heb je belangstelling om zelf een referaat te houden, een deel van het programma of programmavullend? We horen het graag en je bent van harte welkom. Ook van buiten GGZ WNB. Meld het bij Judith van Veldhoven.

Symposia
Het volgend symposium met als onderwerp ‘Preventie van Grensoverschrijdend Gedrag in de GGZ’ vindt plaats op 15 november 2023. 

Meer infomatie

Wil je meer weten over onze refereerochtenden, of je als spreker aanmelden? Of ben je op zoek naar informatie over de symposia? Neem contact op met de coördinator van de GGZ WNB Academie Petrina Geluk en ze helpt je graag verder.