MijnGGZWNB

Beheer financiën van cliënten

Er zijn situaties denkbaar dat cliënten niet zelfstandig hun financiën kunnen of mogen beheren. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn, zoals een verstandelijke handicap, ziekte, een psychiatrische stoornis of dementie. Vaak neemt de familie of een vriend het financiële beheer over. Indien dit niet wenselijk of mogelijk is, zijn er een twee alternatieven. Ten eerste is dit de Patiëntenbank. Dit is een service vanuit GGZ WNB voor cliënten die langere tijd in de instelling zullen verblijven en niet zelfstandig hun financiën kunnen of mogen beheren. Ten tweede de Stichting Beschermingsbewind Meerderjarigen, een onafhankelijke organisatie voor inkomens- en vermogensbeheer die het beheer van de financiën van cliënten over kunnen nemen.

Beheer financiën van cliënten door de Patiëntenbank

Voorwaarden om gebruik te kunnen maken van deze voorziening is dat de cliënt niet in staat c.q. bevoegd is, een bankrekening te openen en dat cliënt voor langere tijd in de instelling zal verblijven. Het gaat vooral om cliënten waarvoor familieleden de geldzaken regelen, of waarvan de uitkering op de rekening gestort wordt. Een medewerker van de Financiële Administratie registreert voor de Patiëntenbank zaken als zakgeldopname, rookbonnen, inkomsten- en uitgavenstaten van de afdelingen, nota’s die betaald moeten worden, pedicure- en kapperskosten, kasstortingen, inkomsten, uitgaven en waskosten. Cliënten kunnen worden aangemeld via de afdeling of de maatschappelijk werker.

Stichting Beschermingsbewind Meerderjarigen (SBM)

De Stichting Beschermingsbewind Meerderjarigen (SBM) levert de diensten beschermingsbewind, schuldenbewind en budgetbeheer voor mensen die zelf niet (meer) in staat zijn om hun financiële zaken goed te regelen. Bijvoorbeeld vanwege ziekte, een verstandelijke beperking, een psychiatrische stoornis of dementie. SBM is een onafhankelijke professioneel bewindvoerder.

Voor elke cliënt opent SBM een aparte bankrekening en eventueel een leefgeldrekening. Ze kunnen ook ondersteuning bieden bij bijvoorbeeld de belastingaangifte, verzekeringen en het indienen van declaraties bij de zorgverzekeraar. Deze organisatie werkt voor zowel mensen die zelfstandig wonen als voor mensen die begeleid wonen, thuis of in een instelling.

sbmhalsteren.nl