MijnGGZWNB

Voor verwijzers, wij staan voor u klaar

Doorverwijzen naar GGZ WNB

De huisarts of Praktijkondersteuner Huisarts (POH-GGZ) kan voor hulp bij psychische problemen doorverwijzen naar GGZ WNB. Wij zijn een ervaren zorgaanbieder en bieden Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ.

Basis en gespecialiseerde GGZ bij GGZ WNB

De zorg voor mensen met lichte tot matige psychische aandoeningen valt onder de Basis GGZ. Deze zorg is vaak kortdurend en klachtgericht. Een behandeling binnen de Basis GGZ kan bestaan uit gesprekken met bijvoorbeeld een psycholoog of psychotherapeut.

Zijn de problemen van de cliënt na behandeling in de Basis GGZ nog niet opgelost? Of kunnen de psychische problemen van de cliënt niet behandeld worden in de Basis GGZ? Dan kan de huisarts doorverwijzen naar de gespecialiseerde GGZ. Deze vorm van zorg is bedoeld voor cliënten met zware, ingewikkelde psychische aandoeningen.

Onze basis GGZ (BGGZ)

In de BGGZ van GGZ WNB kunnen cliënten terecht met een laag complexe en matig risicovolle psychiatrische aandoening en/of een stabiele chronische psychiatrische aandoening. Het uitgangspunt bij de behandeling is het aanpakken van mentale klachten door een zo kort maar krachtig mogelijke behandeling toe te passen.

GGZ WNB is actief in de regio Westelijk Noord-Brabant met zes regioteams. Alle zorgverzekeraars vergoeden de zorg voor behandelingen door GGZ WNB.

Onze gespecialiseerde GGZ (SGGZ)

GGZ WNB biedt ook gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. De gespecialiseerde GGZ behandelt mensen met ernstige, complexe of vaker terugkerende klachten. De behandeling van deze klachten doen wij op verschillende manieren. Naast reguliere ambulante behandelingen, bieden wij onder andere intensieve (thuis)behandeling, kortdurende klinische opname, woonondersteunende zorg, begeleiding volgens de WMO, langdurig verblijf en crisiszorg.

Meer informatie over de zorg door GGZ WNB is te vinden op de andere pagina’s binnen deze website.

Over GGZ WNB

Aanmelden cliënt >18

Huisartsen en POH-GGZ kunnen cliënten bij ons aanmelden via Zorgdomein. Daarnaast kunnen andere verwijzers (zoals specialisten, hulpverleners van psychiatrische praktijken/ instellingen en jeugdprofessionals (gemeenten/ jeugdaanmeldingen) cliënten direct bij ons aanmelden via ons digitale aanmeldformulier. Cliënten kunnen zichzelf dus niet aanmelden bij GGZ WNB.

Het aanmeldformulier wordt direct verzonden naar de centrale aanmeldpost van GGZ WNB. Hier wordt de aanmelding beoordeeld en doorgestuurd naar een passende zorgafdeling. Daar start vervolgens de intakeprocedure. Nieuwe aanmeldingen worden zo spoedig mogelijk opgeroepen voor een gesprek.

Bekijk hier ons aanbod voor ouderen ambulant voor u als verwijzer.

Kind en jeugd (0-18 jaar)

GGZ WNB is er ook voor kinderen en jongeren van 0-18 jaar. Wij bieden zorg op maat en dat doen we op een deskundige, respectvolle en cliëntgerichte manier. En dat doen we niet alleen, maar juist samen met het kind, de ouders/verzorgers, de verwijzer en andere zorgverleners.

Doorverwijzen naar GGZ WNB

Wij bieden diagnostiek en ambulante behandeling aan kinderen en jongeren van 0-18 jaar en hun ouder(s)/verzorger(s). Bij deze kinderen en jongeren is sprake van (een vermoeden van) ontwikkelingsproblemen, psychische en psychiatrische problemen, al dan niet gepaard gaande met systeemproblemen. Klik hiernaast in het menu op het betreffende onderdeel van Kind & Jeugd die u wilt bezoeken.

Consultatie en advies

In samenwerking met Huisartsencoöperatie West-Brabant en Praktijksteun hebben we als GGZ WNB een regionale consultatiefunctie. Dat betekent dat we met verschillende ggz-aanbieders collectieve afspraken hebben gemaakt over hoe we huisartsenpraktijken nog beter kunnen voorzien in advies. Heeft u als huisarts of POH-GGZ een consultatievraag? Stel deze gerust eenvoudig en veilig via VIPLive, zodat u op een veilige manier advies kan inwinnen bij een specialist en buiten de wachttijden om.

Er zijn vijf vormen van consultatie door u als huisarts of POH-GGZ aan te vragen, namelijk:

  • Digitale (schriftelijke) consultatie
  • Telefonische consultatie
  • Meekijkconsult
  • 1-op-1 consult (patiënt bezoekt éénmalig een specialist)
  • Met een triagist vanuit onze GGZ-regioteams voor volwassenen van 25-65 jaar. Meer informatie hierover is te lezen in onze folder Consultatie GGZ WNB.

Crisis en spoedhulp

De crisisdienst is 24 uur per dag bereikbaar via een centraal oproepnummer. Dit telefoonnummer is bekend bij huisartsen. Om bij een crisis rechtstreeks te overleggen met de voorwacht, kunt u telefonisch contact met ons opnemen.

Verzorgingsgebied GGZ WNB

Het verzorgingsgebied van GGZ WNB (en van onze crisisdienst) bestaat uit de volgende gemeenten: Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht, Roosendaal, Halderberge, Rucphen, deels Moerdijk (alleen Willemstad, Fijnaart en Standdaarbuiten) en deels Tholen.

Voor crisishulp in Midden-Brabant kunt u terecht bij GGZ Breburg. Voor crisishulp in Zeeland kunt u terecht bij Emergis.

Crisisbeoordelingen

De crisisdienst van GGZ WNB beoordeelt acuut psychiatrische crisissen en acuut psychologische crisissen. Het gaat hierbij dus niet om een pedagogische crisis of crisis samenhangend met onveiligheid van het kind vanuit de context door kindermishandeling en verwaarlozing, want in dat geval is de inzet van Veilig Thuis noodzakelijk.

Tijdens kantoortijden worden cliënten die in behandeling zijn bij GGZWNB of een andere zorgaanbieder bij crisis door de eigen behandelaar beoordeeld.

Meld tijdens kantoortijden cliënten aan aan via het secretariaat van de crisisdienst. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen via 0164‑289500. Buiten kantoortijden kunnen alle aanmeldingen direct (door de dienstdoende huisarts) worden aangemeld via de voorwacht van de crisisdienst. Het nummer is bij huisartsen bekend.