MijnGGZWNB

Voor verwijzers, wij staan voor u klaar

De overheid wil dat mensen met psychische problemen passende geestelijke gezondheidszorg (GGZ) krijgen op de juiste plaats. De huisarts is verantwoordelijk voor de behandeling van lichte psychische klachten, in samenwerking met een Praktijkondersteuner Huisarts (POH-GGZ). De huisarts of POH-GGZ kan voor hulp bij psychische problemen ook doorverwijzen naar een zorgaanbieder binnen de Basis GGZ of naar de gespecialiseerde GGZ.

GGZ WNB biedt zowel basis GGZ als gespecialiseerde GGZ aan.

Basis of gespecialiseerde GGZ?

De zorg voor mensen met lichte tot matige psychische aandoeningen valt onder de Basis GGZ. Deze zorg is vaak kortdurend en klachtgericht. Een behandeling binnen de Basis GGZ kan bestaan uit gesprekken met bijvoorbeeld een psycholoog of psychotherapeut.

Zijn de problemen van de cliënt na behandeling in de Basis GGZ nog niet opgelost? Of kunnen de psychische problemen van de cliënt niet behandeld worden in de Basis GGZ? Dan kan de huisarts doorverwijzen naar de gespecialiseerde GGZ. Deze vorm van zorg is bedoeld voor cliënten met zware, ingewikkelde psychische aandoeningen.

Onze basis GGZ (BGGZ)

In de BGGZ van GGZ WNB kunnen cliënten terecht met een laag complexe en matig risicovolle psychiatrische aandoening en/of een stabiele chronische psychiatrische aandoening. Het uitgangspunt bij de behandeling is het aanpakken van mentale klachten door een zo kort maar krachtig mogelijke behandeling toe te passen.

GGZ WNB is actief in de regio Westelijk Noord-Brabant met zes regioteams. Alle zorgverzekeraars vergoeden de zorg voor behandelingen door GGZ WNB.

Onze gespecialiseerde GGZ (SGGZ)

GGZ WNB biedt ook gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. De gespecialiseerde GGZ behandelt mensen met ernstige, complexe of vaker terugkerende klachten. De behandeling van deze klachten doen wij op verschillende manieren. Naast reguliere ambulante behandelingen, bieden wij o.a. intensieve (thuis) behandeling, kortdurende klinische opname, woonondersteunende zorg, begeleiding volgens de WMO, langdurig verblijf en crisiszorg.

Meer informatie over de zorg door GGZ WNB is te vinden op de andere pagina’s binnen deze website.

Over GGZ WNB

Aanmelden cliënt >18

Huisartsen kunnen cliënten bij ons aanmelden via Zorgdomein. Daarnaast kunnen andere verwijzers (zoals specialisten, hulpverleners van psychiatrische praktijken / instellingen en jeugdprofessionals (gemeenten/jeugdaanmeldingen) cliënten direct bij ons aanmelden via ons digitale aanmeldformulier.

LET OP! Het team BGGZ CHRONISCH kent momenteel dermate lange wachttijden dat wij u verzoeken cliënten voor nu naar elders te verwijzen. Dit geldt dus niet voor BGGZ KORTDUREND waar we cliënten wel, nagenoeg conform de geldende treeknormen, kunnen oproepen en behandelen.

Het aanmeldingsformulier wordt direct verzonden naar de centrale aanmeldpost van GGZ WNB. Hier wordt de aanmelding beoordeeld en doorgestuurd naar een passende zorgafdeling. Daar start de intakeprocedure. Nieuwe aanmeldingen worden zo spoedig mogelijk opgeroepen voor een gesprek.

Kind en jeugd (0-18 jaar)

GGZ WNB is er voor kinderen en jongeren van 0-18 jaar. Wij bieden zorg op maat en willen dat doen op een deskundige, respectvolle en cliëntgerichte manier. Dat doen we niet alleen, maar juist samen met het kind, de ouders/verzorgers, de verwijzer en andere zorgverleners.

Wij bieden diagnostiek en ambulante behandeling aan kinderen en jongeren van 0-18 jaar en hun ouder(s)/verzorger(s). Bij deze kinderen en jongeren is sprake van (een vermoeden van) ontwikkelingsproblemen, psychische en psychiatrische problemen, al dan niet gepaard gaande met systeemproblemen. Klik hiernaast in het menu op het betreffende onderdeel van Kind & Jeugd die u wilt bezoeken.

Ik ben met respect en belangstelling behandeld. Alleen maar lof daarover.

cliëntthermometer, 2011

Consultatie en advies

In samenwerking met Huisartsencoöperatie West-Brabant en Praktijksteun hebben we als GGZ WNB een regionale consultatiefunctie. Dit houdt in dat we met verschillende ggz-aanbieders collectieve afspraken hebben gemaakt over hoe we huisartsenpraktijken beter kunnen voorzien in advies. Heeft u als huisarts of POH-GGZ een consultatievraag? Stel deze dan eenvoudig en veilig via VIPLive en dan zal er op een veilige manier advies worden ingewonnen bij een specialist en buiten de wachttijden om.

Er zijn vier vormen van consultatie door u als huisarts of POH-GGZ aan te vragen, namelijk:

  • Digitale (schriftelijke) consultatie
  • Telefonische consultatie
  • Meekijkconsult
  • 1-op-1 consult (patiënt bezoekt éénmalig een specialist)

Bekijk hier ons aanbod voor u als verwijzer.

Crisis en spoedhulp

De crisisdienst is 24 uur per dag bereikbaar via een centraal oproepnummer. Dit telefoonnummer is bekend bij huisartsen. Om bij een crisis rechtstreeks te overleggen met de voorwacht, kun je telefonisch contact met ons opnemen.

Verzorgingsgebied GGZ WNB

Het verzorgingsgebied van GGZ WNB (en van onze crisisdienst) bestaat uit de volgende gemeenten: Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht, Roosendaal, Halderberge, Rucphen, deels Moerdijk (alleen Willemstad, Fijnaart en Standdaarbuiten) en deels Tholen.

Voor crisishulp in Midden-Brabant kunt u terecht bij GGZ Breburg. Voor crisishulp in Zeeland kunt u terecht bij Emergis.

Crisisbeoordelingen

De crisisdienst van GGZ WNB beoordeeld acuut psychiatrische crisissen en acuut psychologische crisissen. Het gaat hierbij dus niet om een pedagogische crisis of crisis samenhangend met onveiligheid van het kind vanuit de context door kindermishandeling en verwaarlozing (in dat geval is de inzet van Veilig Thuis noodzakelijk).

Tijdens kantoortijden worden cliënten die in behandeling zijn binnen GGZWNB of een andere zorgaanbieder, bij crisis door de eigen behandelaar beoordeeld.
Tijdens kantoortijden kunnen alle aanmeldingen worden aangemeld via het secretariaat van de crisisdienst. Je kunt telefonisch contact opnemen via 0164-289500.

Buiten kantoortijden kunnen alle aanmeldingen direct (door de dienstdoende huisarts) worden aangemeld via de voorwacht van de crisisdienst. Het nummer is bij huisartsen bekend.