MijnGGZWNB

Aanmelden

Een aanmelding bij GGZ WNB verloopt altijd via een professional/verwijzer, dit geldt ook voor aanmeldingen bij onze afdeling Kind en jeugd. Dit betekent dat u moet worden doorverwezen en aangemeld door bijvoorbeeld uw huisarts, specialist, hulpverleners van psychiatrische praktijken/instellingen of jeugdprofessionals (gemeenten/jeugdaanmeldingen). Het aanmeldingsformulier wordt direct verzonden naar de centrale aanmeldpost van GGZ WNB, alwaar de aanmelding wordt beoordeeld en wordt doorgestuurd naar een passend zorgprogramma alwaar de intakeprocedure zal plaatsvinden. Nieuwe aanmeldingen worden opgeroepen voor intake.

Doorgeven van aanvullende gegevens

Zodra uw aanmelding bij ons is verwerkt ontvangt u van ons een bevestigingsbrief met daarin meer informatie over wat de verdere stappen zijn rondom uw aanmelding. Een daarvan is het aanleveren van uw e-mailadres en/of mobiele telefoonnummer. Uw e-mailadres gebruiken we om u belangrijke informatie en vragenlijsten toe te kunnen sturen die nodig zijn voor uw behandeling. Uw mobiele nummer om u per SMS te herinneren aan afspraken en om, indien gewenst, u toegang te geven voor ons cliëntenportaal MijnGGZWNB. Voor het gebruik van deze gegevens hebben wij uw toestemming nodig. Via onderstaand formulier kunt u deze gegevens aan ons doorgeven en toestemming geven voor het gebruik hiervan door GGZ WNB.

Geef uw gegevens aan ons door

Patiëntenportaal MijnGGZWNB

Als u nog niet in behandeling bent bij ons en op de wachtlijst staat, dan kunt zich al wel aanmelden voor ons patiëntenportaal MijnGGZWNB. Hier kunt u zelf al aan de slag met uw behandeling door middel van online modules en heeft u, zodra u daadwerkelijk in behandeling bent, inzage in uw documenten en kunt u met uw behandelaar communiceren. Om aan te melden voor MijnGGZWNB, klik hier.

Forensische cliënten

Voor meer informatie over het aanmelden van Forensische cliënten kan contact opgenomen worden met de Manager Forensische Psychiatrie, Emile Polman. Hij is te bereiken via e.polman@ggzwnb.nl.