MijnGGZWNB

Aanmelden

Een aanmelding verloopt via een professional. Denk hierbij aan huisartsen, specialisten, hulpverleners van psychiatrische praktijken / instellingen en jeugdprofessionals (gemeenten/jeugdaanmeldingen). Onderstaande aanmeldingsformulieren zijn voor hen bestemd.

Het aanmeldingsformulier wordt direct verzonden naar de centrale aanmeldpost van GGZ WNB, alwaar de aanmelding wordt beoordeeld en wordt doorgestuurd naar een passend zorgprogramma alwaar de intakeprocedure zal plaatsvinden. Nieuwe aanmeldingen worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 6 weken, opgeroepen voor intake.

Forensische cliënten

Voor meer informatie over het aanmelden van Forensische cliënten kan contact opgenomen worden met de Manager Forensische Psychiatrie, Edmée van Gennip-Velthuis. Zij is te bereiken via e.vangennip-velthuis@ggzwnb.nl