MijnGGZWNB

Wachttijden jonger dan 18 jaar

Hoe lang moet ik wachten op mijn eerste gesprek bij GGZ WNB?

Als jij/uw kind zich nu via uw (huis-)arts* of via een jeugdprofessional/CJG van de gemeente aanmeldt, is in onderstaande tabel te zien hoe lang het ongeveer duurt voordat het eerste gesprek plaatsvindt. Dit kan verschillend zijn per team/locatie.

Actuele wachttijd in weken tot 1e gesprek

Locatie en wachttijd in wekenLocatie Bergen op ZoomLocatie Roosendaal
Kinderen (0-6 jaar)5 weken5 weken
Kinderen (7-12 jaar)10 weken10 weken
Adolescenten (12-17 jaar)9 weken8 weken
Deze cijfers zijn geactualiseerd per 9 april 2024. Deze wachttijden worden maandelijks geactualiseerd. 

Procedure

Wij vinden het belangrijk dat u vooraf weet waar u aan toe bent bij ons zodat u na aanmelding niet voor verrassingen komt te staan. Na aanmelding sturen wij informatie over onze werkwijze en vragenlijsten op. Het is van belang dat de vragenlijsten zo snel mogelijk worden ingevuld. Door de vragenlijsten kunnen wij ons goed voorbereiden op het eerste gesprek. Als die zijn ontvangen, volgt direct een uitnodiging voor de eerste afspraak (intakegesprek). Tijdens het intakegesprek bespreken wij met jou en je ouder(s)/verzorger(s) wat er aan de hand is, wat jouw vraag is en wat wij voor jou kunnen doen.

Start behandeling

Afhankelijk van de benodigde vorm van behandeling èn (de snelheid van) de goedkeuring van het zorgarrangement door de gemeente (CJG) is er al dan niet sprake van wachttijden voor het starten van de behandeling. Uw behandelaar zal dit met u bespreken.

In crisissituaties geen wachttijden

De wachttijden zijn niet van toepassing als er sprake is van een (levensbedreigende) crisissituatie. Onze crisisdienst is namelijk 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar via de (huis-) arts en hulpdiensten. Hierbij kijkt de dienstdoende medewerker van de crisisdienst direct welke zorg noodzakelijk is (ambulante behandeling, klinische opname of zorg elders).

*Als een (huis-/kinder-)arts verwijst, volgt eerst een check bij de gemeenten of er elders al een jeugdzorgarrangement loopt. Het kan zijn dat deze informatie van de gemeenten langer dan de afgesproken 5 werkdagen op zich laat wachten, waardoor wij helaas later kunnen reageren op de aanmelding. Zodra deze informatie binnen is, nemen wij gelijk contact met u op.