MijnGGZWNB

Stichting Aanvullende Patiëntenzorg

Welk doel heeft de Stichting Aanvullende Patiëntenzorg (SAP)?

De stichting financiert extra zorg die niet uit de reguliere middelen voor psychiatrische zorg betaald kan worden, zoals recreatieve doelen: dagje uit, korte vakantie, diner in het restaurant van de instelling en tuinieren. Omdat er geen openbaar vervoer beschikbaar is van en naar landgoed Vrederust, stelt de stichting auto’s ter beschikking. Met deze auto’s kan er vervoer van cliënten naar familie of bekenden, de binnenstad (shoppen, bezoek evenementen) en therapeutische faciliteiten geregeld worden. De SAP ondersteunt ook het onderhoud aan de kerk, de Ark. Inmiddels is het orgel al grondig opgeknapt en is door het verbeteren van de geluidsinstallatie de verstaanbaarheid prima. De kerkruimte wordt naast diensten, uitvaart- en huwelijksplechtigheden ook gebruikt voor concerten en congressen.

Waar komt het geld van de SAP vandaan?

Het fonds is gevoed door het eenmalig startkapitaal dat ter beschikking kwam toen de vereniging, die het Psychiatrisch Ziekenhuis Vrederust oprichtte, werd opgeheven in 1999. Er zijn legaten verkregen en schenkingen gedaan door (familieleden van) cliënten, rente van het kapitaal, bedrijven die voor GGZ WNB projecten uitvoeren en ondersteunen. Giften komen van o.a. collectes bij afscheidsrecepties en donaties van medewerkers via het eindejaarsgeschenk. Ook kan men het SAP sponsoren via de ‘Vrienden van Vrederust’. De opbrengsten van het gebruik van de Ark komen ook deels ten goede aan de SAP.

Wie besturen de SAP?

Het stichtingsbestuur is samengesteld uit vertegenwoordiging vanuit verschillende onderdelen van GGZ WNB: de Raad van Bestuur (voorzitter), vertegenwoordiging namens de Raad van Toezicht, Cliëntenraad, Personeelsvereniging en de Geestelijke verzorging van GGZ WNB.

Meer informatie en contact

Wil u meer informatie over SAP of Vrienden van Vrederust? Neem dan contact op met Jamie Hulleman.