MijnGGZWNB

Patiëntenvertrouwenspersoon

Heb je vragen of klachten waar je met de behandelaar niet uitkomt, dan kun je terecht bij de patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). De pvp ondersteunt je met het vinden van een oplossing hiervoor en komt op voor de belangen van de cliënt, zoals de cliënt die zelf ziet.

De pvp weet welke rechten en plichten je als cliënt in de geestelijke gezondheidszorg hebt. Als de cliënt een klacht heeft over een medewerker, kan de pvp helpen in een gesprek met deze medewerker. De pvp staat altijd aan de kant van de cliënt. Ook ondersteunt de pvp de cliënt als deze een klacht wil voorleggen aan de klachtencommissie.

De pvp heeft een geheimhoudingsplicht en kan slechts met toestemming van de cliënt informatie verstrekken aan een derde. Bovendien is de pvp onafhankelijk. De pvp is niet in dienst van de instelling waar je behandeld wordt, maar bij de landelijke Stichting PVP.

Dit filmpje geeft de rol van de pvp goed weer.

Meer informatie & contact

Ondersteuning door de lokale pvp kan worden ingeroepen door klinische cliënten en door ambulante cliënten die te maken hebben met verplichte zorg (dwang of drang). Wil je contact zoeken met de pvp? Je kunt de pvp bellen of een e-mail sturen. Je kunt de pvp ook op de afdeling ontmoeten, want zij komt regelmatig langs. Je mag altijd contact met de pvp opnemen, ook onder therapietijd. De pvp is Renée von der Fuhr en zij is als volgt bereikbaar:

Renée von der Fuhr
Telefoon: 06-57632941
E-mail: r.vd.fuhr@pvp.nl
Werkdagen: dinsdag t/m donderdag

Wanneer de pvp niet bereikbaar is, kun je voor dringende zaken ook bellen naar de telefonische helpdesk van de Stichting PVP. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 0900 – 444 88 88, openingstijden: maandag t/m vrijdag 10.00 – 16.00 uur en zaterdag 13.00 – 16.00 uur. Op zon- en feestdagen is de helpdesk gesloten.