MijnGGZWNB

Problemen

Ervaar je psychische problemen of -klachten maar weet je niet precies wat ze betekenen? Of heb je al een idee van welke aandoening je mogelijk hebt en wil je er gewoon meer van weten? Hieronder vind je een overzicht van aandoeningen waarbij wij hulp bieden. Per aandoening vind je uitgebreide informatie.

Aandoeningen

Iedereen kent in zijn leven situaties waarin hij bang is, waarbij de angst op zich een nuttig gevoel kan zijn. Het waarschuwt je voor gevaar en weerhoudt je van risicovol gedrag.

Mensen met een autisme spectrum stoornis (kortweg ASS) verwerken informatie anders dan mensen zonder ASS. Dit geldt zowel voor wat men hoort en ziet, maar ook voor andere informatie van de zintuigen. Deze andere informatieverwerking kan problemen geven in de communicatie, sociale interactie en verbeelding.

Mensen met een bipolaire stoornissen hebben te maken stemmingswisselingen. Dat betekent dat ze het ene moment erg uitgelaten zijn (manie) en het andere moment juist heel neerslachtig (depressie). Wisselende stemmingen en periodes waarin iemand redelijk stabiel is wisselen elkaar af.

Borderline is een persoonlijkheidsstoornis, die pas vanaf de puberteit voorkomt. ‘Persoonlijkheidsstoornis’ wil zeggen dat de problemen doordringen in alle levensgebieden: emoties, sociale contacten, leren, intieme relaties, enzovoort.

Net als volwassenen, kunnen ook kinderen en jongeren depressief zijn. Dit wordt vaak onderschat. Van depressie spreken we als je langere tijd somber bent, nergens meer plezier aan beleeft en geen energie heb om dingen te doen.

Iemand met een dwangstoornis heeft last van steeds terugkerende dwanggedachten en/of dwanghandelingen.

Eetproblemen komen regelmatig voor in de ontwikkeling van kinderen en zijn meestal van voorbijgaande aard. We spreken van een eetstoornis als het eten van een kind of jongere langere tijd ernstig is verstoord en tot gezondheidsproblemen leidt.

Kinderen en jongeren, die niet goed in hun vel zitten of zich niet goed ontwikkelen, kunnen dat via hun gedrag uiten. Ze zijn vaak boos, schreeuwen, schelden en slaan om zich heen.

Psychische problemen kunnen ervoor zorgen dat iemands geheugen minder goed werkt. Als iemand zich (langdurig) somber of angstig voelt of een periode slecht slaapt, dan kan hij zich vaak minder goed concentreren.

Ouder zijn van een baby, peuter of kleuter is lang niet altijd gemakkelijk. Je hebt alles al geprobeerd, maar het lijkt niet te helpen. Waar ligt het aan dat het niet goed gaat?

Er is sprake van een persoonlijkheidsstoornis wanneer we vastzittende patronen hebben in omgang met de omgeving en de kijk naar jezelf, die leiden tot problemen.

Een psychose is een toestand waarbij fantasie en werkelijkheid door elkaar lopen. Je ziet en hoort dingen die anderen blijkbaar niet zien. Je hoort, ziet, ruikt, voelt iets wat er niet is, je hoort stemmen.

Van schizofrenie is sprake als iemand een langdurige psychose of meerdere psychosen heeft doorgemaakt en in de tussenliggende periodes niet goed functioneert.

Als een kind iets naars heeft meegemaakt, dan hij daar flink last van hebben. Niet goed slapen, nachtmerries, gespannenheid kunnen dan optreden. Bij de meeste kinderen gaat dat na een tijd weer over.

Soms kunnen ingrijpende gebeurtenissen (trauma) zoals geweld, misbruik of een ongeluk zo diep ingrijpen in het leven dat er psychische klachten ontstaan. Voor het verwerken van een schokkende gebeurtenis is tijd nodig. Als die verwerking te lang duurt, of helemaal uitblijft, is er sprake van een trauma.

Ons hulpaanbod

Wij bieden verschillende behandelmogelijkheden aan om aan je klachten te werken. Samen met jou bekijken we welke zorg het beste bij jou past om je weer op weg te helpen. Om bij ons in behandeling te kunnen komen heb je een verwijsbrief van je huisarts of medisch specialist nodig (naar specialistische ggz). Bekijk hieronder voor welke problemen je zoal bij ons in behandeling kunt komen.

Bekijk ons hulpaanbod