MijnGGZWNB

Jeugdpreventie

Jeugdpreventie is er voor kinderen en jongeren van 4 tot 25 jaar die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Opgroeien in een thuissituatie waar stress is, kan lastig zijn. Deze stress kan voortkomen uit problematiek van een ouder of een broer of zus. Het kan gaan om psychische en/of verslavings- problemen, maar ook ziekte, ruzie of geweld brengen spanning voor het hele gezin mee. Geen enkel gezin kiest ervoor om in een dergelijke situatie terecht te komen. Onderzoek wijst uit dat het vaker voorkomt dan je denkt. Jeugdpreventie kan helpen bij het voorkomen van eigen problematiek bij het kind wat, door onder andere deze spanningen thuis, kan ontstaan.

Belang van jeugdpreventie

Jeugdpreventie helpt om ernstige psychische problemen en/of verslaving te voorkomen. Dergelijke problemen zijn er over het algemeen niet ineens maar ontwikkelen zich in fases. Naast een mogelijke erfelijke aanleg, bepalen factoren als waar je woont/opgroeit, de mensen waar iemand mee te maken heeft, en de manier waarop iemand met spanning en stress omgaat in grote mate of iemand uiteindelijk ziek of verslaafd wordt. Deze factoren kun je zien als dingen die meewerken of tegenwerken in de ontwikkeling naar het volwassen zijn. Preventief handelen verkleint het risico op het ontstaan van een eigen problematiek. Een psychische stoornis of verslaving voorkomen, beperken of vroegtijdig opsporen is daarom uitermate belangrijk.

Aanbod jeugdpreventie

De jeugdpreventie-groepen vinden plaats in een gemoedelijke sfeer. Er wordt niet alleen gepraat over waar de kinderen tegen aan lopen, maar er worden samen ook leuke activiteiten ondernomen.

Ook de gemeente ziet het belang van de groepen, hierdoor is het mogelijk dat inwoners van de gemeente waarin de groep wordt aangeboden, kosteloos kunnen deelnemen. Er is geen verwijsbrief nodig van de huisarts. Deelnemers aan de groepen worden niet bij onze instelling ingeschreven.

Jeugdpreventie heeft een ruim aanbod aan groepen. Hieronder het overzicht van deze groepen. Onderaan deze pagina zijn de informatiefolders met daarin de uitgebreide informatie per groep te bekijken.

PIEP zei de Muis 4-8 jaar
‘PIEP zei de Muis’ is een club voor kinderen van 4 tot 8 jaar die wat extra steun en begeleiding nodig hebben omdat ze thuis of in hun omgeving te maken hebben (gehad) met spanning of stress. De training bestaat uit 14 bijeenkomsten en 5  ouderbijeenkomsten.

KOPP/KOV 8-12 jaar
De KOPP/KOV-groep is een lotgenotengroep voor kinderen van 8 – 12 jaar die (een) ouder(s)/verzorger(s) hebben met een psychisch en/of verslavingsprobleem. De groep bestaat uit een maandelijkse groep en uit een vaste groep van 8 bijeenkomsten.

Brus 8-12 jaar
De Brussengroep is een lotgenotengroep voor kinderen van 8 tot 12 jaar die een broer en/of zus hebben met een psychisch probleem. De groep bestaat uit een maandelijkse groep, uit een vaste groep van 8 bijeenkomsten, en uit 2 ouderbijeenkomsten.

KOPP/KOV 12-18 jaar
De KOPP/KOV-groep is een lotgenotengroep voor jongeren van 12-18 jaar die (een) ouder(s) en/of verzorger(s) hebben met een psychisch en/of verslavingsprobleem. De groep bestaat uit een maandelijkse groep en uit een vaste groep van 8 bijeenkomsten.

Brus 12-18 jaar
De Brussengroep is een maandelijkse lotgenotengroep voor jongeren van 12-18 jaar die een broer en/of zus hebben met een psychisch probleem.

Head Up! 13-17 jaar
‘Head Up!’ is een lotgenotengroep voor jongeren van 13-17 jaar, die zich een langere periode somber voelen en hiermee aan de slag willen. De training bestaat uit 10 bijeenkomsten en uit 2 ouderbijeenkomsten.

Head Up! 17-25 jaar
‘Head Up!’ is een lotgenotengroep voor jongvolwassenen van 17-25 jaar, die zich een langere periode somber voelen en hiermee aan de slag willen. De training bestaat uit 10 bijeenkomsten.

Gastlessen Ben jij Gek?!
Tijdens deze gastlessen maken we moeilijke thema’s zoals verslaving  en psychiatrie bespreekbaar waardoor een taboedoorbrekend effect ontstaat. Ze worden aangeboden door Jeugdpreventie GGZ WNB en preventie Novadic Kentron. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van ervaringsverhalen.

Steunpunt
Het steunpunt is een laagdrempelige manier voor het vroegtijdig signaleren van psychische problematiek bij studenten van het middelbaar en beroepsonderwijs. Medewerkers van preventie hebben gesprekken met studenten die vastlopen of behoefte hebben aan een luisterend oor. Preventie kan ook het (docenten)team ondersteunen en meedenken in wat nodig is. Preventie kan, indien nodig, ook doorverwijzen.

Contact jeugdpreventie

Vragen of aanmelden voor één van onze groepen? Neem contact op met team Jeugdpreventie GGZ:

E-mail: jeugdpreventie@ggzwnb.nl
Telefoon: (06)- 51207227
(bij afwezigheid via Secretariaat Jeugd Bergen op Zoom: 0164-289 725)
Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag & donderdag