MijnGGZWNB

Persinformatie

Cliënten, hun naasten, verwijzers, stakeholders en media. Deze mensen in ons netwerk informeren wij stelselmatig over ons werk. In toenemende mate gebeurt dit digitaal, via ons jaarverslag, deze website, social media, maar ook persoonlijk delen wij graag onze kennis en ervaring.

Media kunnen met persvragen terecht bij de afdeling Communicatie.

Afdeling Communicatie

communicatie@ggzwnb.nl
0164 28 90 78
Buiten kantoortijden kunt u bellen met 06 8212 9084