MijnGGZWNB

Aanmelden

Aanmelden cliënten

Het aanmelden van cliënten kan via:

  1. Zorgdomein (voor huisartsen)
  2. Het online aanmeldformulier* (voor externe verwijzers)
  3. De zorgcombinatie Samen Deskundig**:
  4. Voor het aanmelden van kind en jeugd verwijzen wij u naar de informatie hieronder.

*Het aanmeldformulier wordt direct verzonden naar de centrale aanmeldpost van GGZ WNB. Hier wordt de aanmelding beoordeeld en doorgestuurd naar een passende zorgafdeling. Daar zal de intakeprocedure plaatsvinden.

**Bij twijfels over welke zorgaanbieder de meest passende zorg heeft voor de cliënt afhankelijk van de hulpvraag, of dat een gezamenlijk uitgevoerde behandeling aangewezen is gelet de complexiteit van de problematiek, kan een cliënt rechtstreeks bij de Zorgcombinatie worden aangemeld.

 

Aanmelden kind en jeugd

Kinderen en jongeren kunnen op 2 manieren bij ons worden aangemeld:

  1. Via het gemeentelijke systeem
  2. Via ons online aanmeldformulier. Via deze pagina kan op een veilige manier ook het gezinsplan en arrangement worden doorgestuurd.

Wij handelen volgens de landelijke samenwerkingsafspraken jeugd GGZ: