MijnGGZWNB

Forensische zorg

Wanneer is forensische zorg nodig?

De Forensische Psychiatrie is bedoeld voor cliënten die delictgedrag of ernstig probleemgedrag hebben laten zien. Vaak zijn er problemen op allerlei gebieden. Denk bijvoorbeeld aan schulden, drugs- of alcoholgebruik, somberheid of angstklachten, agressiviteit, stemmen horen en/of de persoon heeft geen werk of woning.

Je krijgt een forensische behandeling als je door een psychische stoornis delicten hebt gepleegd. Vaak heeft de rechter dan uitgesproken dat een behandeling nodig is. We betrekken vervolgens je ouders, partner, kinderen of andere naasten graag bij de behandeling. Allereerst omdat zij je kunnen steunen bij waar je mee bezig bent en ze kunnen je stimuleren om verder aan jezelf te werken. Ook kunnen we samen met hen bekijken waarom je vastgelopen bent. Het gaat er dan niet om een ‘schuldige’ aan te wijzen, maar om te leren van dingen die gebeurd zijn. We kunnen je helpen om de relatie met je ouders, partner of kinderen te verbeteren en je leven weer op de rit te krijgen. Motivatie speelt hierin een belangrijke rol.

Wanneer en hoe zoek je hulp?

Via verschillende wegen kan je bij ons in behandeling komen. Hieronder zie je op welke manieren dit zoal kan.

Als je een TBS-titel met een TBS-titel en een transmuraal verlofkader (in aanvraag) hebt, kan je hoofdbehandelaar contact zoeken met onze manager om jou aan te melden.

Als de rechter je heeft veroordeeld en een forensische titel heeft gegeven, kunnen het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en psychologie (NIFP), je reclasseerder of je behandelaar in de gevangenis je aanmelden via het Informatiesysteem Forensische Zorg (IFZO).

Als je geen forensische titel of TBS-titel hebt, kan je huisartsen of je behandelaar bij een andere hulpverleningsinstelling je aanmelden via het aanmeldformulier op de website van GGZ WNB.

Welke behandelonderdelen zijn er?

Als je bij ons in behandeling komt dan gaan we met je aan de slag om je problemen te verminderen of op te lossen. Onderdelen van je behandelingen zijn onder andere:

We maken minstens één keer per jaar een schatting van de kans op een nieuw delict.

Je kijkt samen met een behandelaar naar je delict(en), hoe je leven er toen uit zag en wat je nodig hebt om in de toekomst geen delict meer te plegen.

Je kijkt samen met medecliënten, een ervaringsdeskundige en behandelaren naar hoe je in de toekomst delictgedrag of ernstig probleemgedrag kunt voorkomen.

 

Je ouders, partner, kinderen of andere naasten kunnen je steunen bij waar je mee bezig bent

Hierbij geldt: we betrekken je ouders, partner of iemand anders alleen bij de behandeling als jij daar achter staat.

Handige links

Is de stap naar de hulpverlening nog te groot? Of wil je meer weten over je problemen? Kijk dan eens op deze websites.