MijnGGZWNB

Werkwijze algemeen

Jongvolwassenen, volwassenen, ouderen, forensisch en LVB

Het intakegesprek

Nadat je bij ons bent aangemeld, maken we een afspraak voor een intakegesprek. Een aanmelding verloopt altijd via een professional. Denk hierbij aan huisartsen, specialisten, hulpverleners van psychiatrische praktijken / instellingen en jeugdprofessionals (gemeenten/jeugdaanmeldingen).

Tijdens het intakegesprek wordt er gesproken over je psychische klachten en jouw hulpvraag. Ook zal er gekeken worden naar je sterke kanten en hoe deze benut kunnen worden tijdens de behandeling. De hulpverlener met wie je het intakegesprek hebt, bespreekt daarna in het team welke behandeling het meest geschikt voor je is. Naar aanleiding hiervan volgt een behandelvoorstel, dat met jou besproken wordt. De afspraken over de behandeling en de doelen die hierbij worden gesteld, worden vastgelegd in het behandelplan. Dit is de basis voor de behandeling. Het kan ook voorkomen dat we je doorverwijzen naar een andere organisatie of afdeling als verwacht wordt dat je daar beter op je plek bent.

Behandeling

De verschillende afdelingen van GGZ WNB bieden diverse vormen van behandeling. De behandeling wordt afgestemd op jouw hulpvraag, behoeften en mogelijkheden. De zorg en behandeling die geboden wordt, is georganiseerd vanuit zorgpaden. Elk zorgpad is gericht op de behandeling van specifieke problematiek. In een zorgpad staan de stappen beschreven die tijdens de fase van onderzoek, behandeling en nazorg doorlopen worden. Op deze manier kan GGZ WNB haar zorg beter organiseren en cliënten goed informeren over welke zorg zij krijgen en wanneer en door wie deze wordt geboden. Ben je onder behandeling bij GGZ WNB, dan kan jouw behandelaar je informeren over het zorgpad dat je volgt en welke behandelvormen (zullen) worden ingezet.

Steun uit je omgeving

We betrekken je ouders, partner, kinderen of andere naasten graag bij de behandeling. Ten eerste omdat zij je kunnen steunen bij waar je mee bezig bent. Ze kunnen je stimuleren om verder aan jezelf te werken. Ten tweede kunnen naasten ook helpen om inzicht te verkrijgen in waarom je vastgelopen bent en kan er geleerd worden van dingen die gebeurd zijn. Daarnaast kunnen we je

helpen om de relatie met bijvoorbeeld je ouders, partner of kinderen te verbeteren.
Hierbij geldt: we betrekken je ouders, partner of iemand anders alleen bij de behandeling als jij daar achter staat. Indien van toepassing betrekken we ook de mensen die vanuit andere instellingen bij jouw behandeling betrokken zijn.

MijnGGZWNB

Uiteraard streven we er naar om je zo snel mogelijk uit te kunnen nodigen voor een eerste gesprek. In de tijd dat je wacht op dit eerste gesprek kan je alvast gebruik maken van het cliëntenportaal ‘MijnGGZWNB’. In dit portaal zijn verschillende eHealth-modules beschikbaar, waarmee je alvast aan de slag kan gaan. Ook gedurende de behandeling is het cliëntenportaal ondersteunend aan je behandeling. Via het portaal kan je namelijk communiceren met je behandelaar, heb je inzage in afspraken en andere documenten, en zijn er eHealth-modules die je zelfstandig of samen met je behandelaar kan doorlopen.

MijnGGZWNB

Het Cliëntservicepunt (CSP) is beschikbaar om je te helpen bij het gebruik van het portaal, maar ook om een luisterend oor te bieden.

Werkwijze Kind en Jeugd