MijnGGZWNB

Samen op weg naar herstel

Werkwijze volwassenen

Wat goed dat je hebt besloten om hulp te zoeken. Samen met jou bekijken we welke zorg het beste bij jou past om je weer op weg te helpen. We leggen je graag stap voor stap uit hoe het zorgtraject van GGZ Westelijk Noord‑Brabant (GGZ WNB) eruit ziet.

Stap 1

Je bent doorverwezen

Zodra we de verwijzing van de huisarts/specialist hebben ontvangen, bellen we jou om een afspraak te maken voor het aanmeldgesprek. We streven ernaar dit gesprek binnen twee weken met je te voeren.

Ter informatie: eerst worden de cliënten van de huidige wachtlijst uitgenodigd voor het aanmeldgesprek. Nadat deze gesprekken zijn afgerond, starten we met de aanmeldgesprekken voor nieuwe cliënten.

Stap 2

Je krijgt een aanmeldgesprek

Tijdens het aanmeldgesprek onderzoeken we samen met jou je hulpvraag en wat er op verschillende gebieden in je leven speelt. We bekijken ook meteen of we jou de meest passende zorg kunnen bieden en/of (ook) andere organisaties betrokken moeten worden.

Stap 3

Je hebt een intakegesprek

Als uit het aanmeldgesprek blijkt dat ons behandelaanbod passend is, plannen we binnen twee  weken een intakegesprek in. Tijdens dit gesprek gaan we dieper in op jouw hulpvraag en bespreken we wat jij met je behandeling graag wilt bereiken. Als uit het aanmeldgesprek blijkt dat dagbesteding en/of begeleiding passend is krijg je geen intakegesprek maar kun je dit aanvragen bij de gemeente. Ons Cliëntservicepunt helpt jou daar graag bij.

Stap 4

Je krijgt een adviesgesprek

Tijdens het adviesgesprek bespreken we samen de mogelijke behandelingen die passend zijn bij jouw hulpvraag en leggen we dit vast in een behandelplan. Heb je nog even bedenktijd nodig, dan nemen we na één week weer contact met je op. Het komt ook voor dat het adviesgesprek gecombineerd wordt met het intakegesprek zodat de behandeling direct hierop kan volgen.

Stap 5

Soms is aanvullend onderzoek nodig

Soms is er na het intakegesprek nog aanvullend onderzoek nodig voordat je met een behandeling kan starten. Het onderzoek vindt zo snel mogelijk na het adviesgesprek plaats.

Stap 6

Je behandeling en/of begeleiding begint

De behandeling voeren we uit volgens het behandelplan. Als je start met je begeleiding stellen wij tijdens je eerste afspraak samen het begeleidingsplan op. In het behandel/begeleidingsplan omschrijven we samen de doelen waaraan je gaat werken.

Stap 7

Tussentijdse gesprekken

We vinden het belangrijk om tussentijds samen te kijken hoe je behandeling/begeleiding gaat, of je je doelen behaalt en of ons aanbod nog steeds past bij jouw hulpvraag. Als het nodig is, passen we het aanbod in overleg met jou aan.

Stap 8

Je krijgt een afsluitend gesprek

Voordat je klaar bent met je behandeling/begeleiding, hebben we eerst een afsluitend gesprek. Tijdens dit gesprek kijken we samen hoe de behandeling/begeleiding is gegaan en welke resultaten je hebt behaald.

Stap 9

Nazorg

Tijdens het afsluitende gesprek bespreken we ook de mogelijkheden om te voorkomen dat je misschien weer behandeling en/of begeleiding nodig hebt. Hoe kun je je naasten, de huisarts of praktijkondersteuner vragen je te ondersteunen en wat kun je dan doen? Ook leggen we de mogelijkheden uit van Herstel XL (onze herstelacademie) en ons Cliëntservicepunt.

Neem iemand mee

Voor jou kan het fijn zijn dat een naaste bij je gesprekken aanwezig is ter ondersteuning en om informatie mee te helpen onthouden. Dit kan een partner, familielid of vriend(in) zijn, net wat jij prettig vindt. Een naaste kan ook helpen om een goed beeld te krijgen van jouw situatie en hulpvraag. Het betrekken van een naaste is een belangrijk onderdeel van goede zorg.
Samen werken we aan jouw herstel.

Ervaringsdeskundige

Afhankelijk van jouw hulpvraag kan er ook een ervaringsdeskundige aanwezig zijn om jou te ondersteunen. Dit is iemand die zelf ervaring heeft of heeft gehad met psychische problemen en (grotendeels) is hersteld en daarom veel kan betekenen voor cliënten en hun naasten.

Werkwijze Jongvolwassenen, ouderen, forensisch en LVB

Het intakegesprek

Nadat je bij ons bent aangemeld, maken we een afspraak voor een intakegesprek. Een aanmelding verloopt altijd via een professional. Denk hierbij aan huisartsen, specialisten, hulpverleners van psychiatrische praktijken / instellingen en jeugdprofessionals (gemeenten/jeugdaanmeldingen).

Tijdens het intakegesprek wordt er gesproken over je psychische klachten en jouw hulpvraag. Ook zal er gekeken worden naar je sterke kanten en hoe deze benut kunnen worden tijdens de behandeling. De hulpverlener met wie je het intakegesprek hebt, bespreekt daarna in het team welke behandeling het meest geschikt voor je is. Naar aanleiding hiervan volgt een behandelvoorstel, dat met jou besproken wordt. De afspraken over de behandeling en de doelen die hierbij worden gesteld, worden vastgelegd in het behandelplan. Dit is de basis voor de behandeling. Het kan ook voorkomen dat we je doorverwijzen naar een andere organisatie of afdeling als verwacht wordt dat je daar beter op je plek bent.

Behandeling

De verschillende afdelingen van GGZ WNB bieden diverse vormen van behandeling. De behandeling wordt afgestemd op jouw hulpvraag, behoeften en mogelijkheden. De zorg en behandeling die geboden wordt, is georganiseerd vanuit zorgpaden. Elk zorgpad is gericht op de behandeling van specifieke problematiek. In een zorgpad staan de stappen beschreven die tijdens de fase van onderzoek, behandeling en nazorg doorlopen worden. Op deze manier kan GGZ WNB haar zorg beter organiseren en cliënten goed informeren over welke zorg zij krijgen en wanneer en door wie deze wordt geboden. Ben je onder behandeling bij GGZ WNB, dan kan jouw behandelaar je informeren over het zorgpad dat je volgt en welke behandelvormen (zullen) worden ingezet.

Steun uit je omgeving

We betrekken je ouders, partner, kinderen of andere naasten graag bij de behandeling. Ten eerste omdat zij je kunnen steunen bij waar je mee bezig bent. Ze kunnen je stimuleren om verder aan jezelf te werken. Ten tweede kunnen naasten ook helpen om inzicht te verkrijgen in waarom je vastgelopen bent en kan er geleerd worden van dingen die gebeurd zijn. Daarnaast kunnen we je helpen om de relatie met bijvoorbeeld je ouders, partner of kinderen te verbeteren. Hierbij geldt: we betrekken je ouders, partner of iemand anders alleen bij de behandeling als jij daar achter staat. Indien van toepassing betrekken we ook de mensen die vanuit andere instellingen bij jouw behandeling betrokken zijn.

Werkwijze Kind en Jeugd

MijnGGZWNB

Uiteraard streven we er naar om je zo snel mogelijk uit te kunnen nodigen voor het aanmeldgesprek.
In de tijd dat je hier op wacht, kan je alvast gebruik maken van het cliëntenportaal ‘MijnGGZWNB’. In dit portaal zijn verschillende eHealth-modules beschikbaar, waarmee je alvast aan de slag kan gaan. Ook gedurende een behandeling is het cliëntenportaal ondersteunend. Via het portaal kan je namelijk communiceren met je behandelaar, heb je inzage in afspraken en andere documenten en zijn er eHealth-modules die je zelfstandig of samen met je hulpverlener kan doorlopen. Lees hier de folder Op weg naar herstel met MijnGGZWNB!.

MijnGGZWNB