MijnGGZWNB

Jaarverslag GGZ WNB

Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Westelijk Noord-Brabant (GGZ WNB) presenteert ieder jaar een jaarverslag. Wij willen daarmee toegankelijk en transparant zijn voor al onze stakeholders: cliënten en familieleden, medewerkers van GGZ WNB, verwijzers, ketenpartners, gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoor, Inspectie voor de Gezondheidszorg. Kortom, alle betrokkenen in de samenleving waar wij als organisatie mee te maken hebben.

Jaarrekeningen worden na vaststelling door de Raad van Bestuur en goedkeuring door de Raad van Toezicht gedeponeerd op desan.nl