MijnGGZWNB

Cliëntenraad

Cliënten, medewerkers en familie zijn vertegenwoordigd in de medezeggenschap binnen GGZ WNB. In verschillende raden praten zij mee over de koers van GGZ WNB en over ons beleid. Ze geven gevraagd en ongevraagd advies en dragen zo vervolgens bij aan de voortdurende ontwikkeling van onze organisatie en de zorg die we leveren. De Cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten van GGZ WNB.

De Cliëntenraad van GGZ WNB is een wettelijk verplicht, onafhankelijk adviesorgaan. De raad volgt het beleid van de organisatie kritisch en houdt daarbij de belangen van cliënten scherp in het oog. Het uitgangspunt van de Cliëntenraad is daarom cliënten zoveel mogelijk te betrekken bij de gang van zaken in de eigen leef-, behandelings- of begeleidingsomgeving.

De Cliëntenraad bestaat uit een enthousiaste groep vrijwilligers, die direct of indirect betrokken zijn bij de instelling en haar cliënten. Zij zijn voor GGZ WNB de stem van de cliënten. En die stem is onmisbaar. Lees via onderstaande link meer over het GGZ-beleid in Nederland.

zorgwijzer.nl

De Cliëntenraad van GGZ WNB zoekt nieuwe vrijwilligers

GGZ WNB is sterk in mensenwerk. Wij bieden kwalitatief goede geestelijke gezondheidszorg.
Jaarlijks vertrouwen ongeveer 6500 cliënten erop dat onze medewerkers hen goed zullen helpen bij het voorkomen, behandelen of draaglijk maken van psychische klachten.

Dit met de doelstelling dat zij (weer) zo optimaal mogelijk kunnen participeren in de samenleving.
Op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten in de Zorg vindt de organisatie het erg belangrijk dat de belangen van de cliënten door een Centrale Cliëntenraad (CCR) worden behartigd.

Ben je cliënt of ex-cliënt of voel je je betrokken bij de psychiatrie?
Word dan lid. Jij kunt namelijk het verschil maken!

Wat doet een Centrale Cliëntenraad (CCR)?

De CCR vervult de formele wettelijke medezeggenschapsrechten van cliënten van GGZ WNB. Deze raad houdt inzicht in de kwaliteit en de veiligheid van de zorg die binnen GGZ WNB wordt geboden en de ervaringen van cliënten. De CCR wil door zijn stem te laten horen de belangen van cliënten behartigen. De CCR is gesprekspartner van de Raad van Bestuur en brengt gevraagd of ongevraagd advies uit.

De taken van de CCR

 • gezamenlijk met de overige leden adviesaanvragen van de Raad van Bestuur bestuderen, analyseren en beoordelen.Vervolgens een advies aan de Raad van Bestuur formuleren.
 • deelname aan vergaderingen van de CCR en aan werkgroepen en projecten.
 • contact houden en overleggen met de Raad van Bestuur

Wat biedt de CCR u

Als vrijwilliger van de cliëntenraad krijgt u een reis-en onkostenvergoeding en nieuwe leerzame en
inspirerende contacten. In de cliëntenraad kunt u in een prettige sfeer uzelf ontwikkelen. U zult merken dat u verbaal sterker wordt, goed leert luisteren en meer initiatief durft te nemen. Uiteraard wordt uw inzet zeer gewaardeerd en ontvangt u met de kerst en de Dag van de Verpleging een attentie.

Voor een goede invulling van de taken is het belangrijk dat u:

 • in staat bent om vanuit cliëntenperspectief te denken en te handelen en overstijgend.
 • (op strategisch niveau ) kunt denken en daar naar handelen.
 • beleidstukken kunt en wilt lezen en hierover een mening kunt vormen en dit over kunt brengen naar anderen binnen de CCR, de regionale cliëntenraden en naar de gesprekspartners (RvB en directies)
 • tactvol en standvastig optreedt.
 • flexibel en initiatiefrijk bent.
 • beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
 • verantwoordelijkheid neemt voor CCR-besluiten en die uit kunt dragen.
 • bereid bent om minimaal 8 uren per week te besteden aan het raadswerk voor de CCR.

Meer informatie of solliciteren?

Lijkt het u leuk en waardevol om lid te worden van de Centrale Cliëntenraad?
Stuur dan uw schriftelijke reactie met uw naam, adresgegevens en motivatie naar:

Cliëntenraad GGZ WNB
t.a.v. Diana Rentrop
Hoofdlaan 8
4661 AA Halsteren
Of mail naar cliëntenraad@ggzwnb.nl.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op via bovenstaand e-mailadres of telefonisch op nummer
0164 – 289008.

Contact

Heb je een vraag of wil je de cliëntenraad iets laten weten? Aarzel dan niet om contact op te nemen of langs te komen op het kantoor.

clientenraad@ggzwnb.nl
0164 – 28 90 08 / 06 – 239 788 44
Cliëntenraad GGZ WNB, Hoofdlaan 8, 4661 AA Halsteren
De Sprenge – kamer 89, Acaciadreef 2, 4661 AR Halsteren