MijnGGZWNB

ANBI

De Stichting GGZ Westelijk Noord-Brabant en de Stichting Aanvullende Patiëntenzorg staan geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Een ANBI kan gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen, bij erven, schenken en giften bijvoorbeeld. Voor algemene informatie over een ANBI verwijzen wij je naar de website van de Belastingdienst.

Het gaat om twee verschillende ANBI’s:

Stichting GGZ Westelijk Noord-BrabantStichting Aanvullende Patiëntenzorg
RSIN8095.37.2918060.02.414
ContactgegevensZie contactHoofdlaan 8, 4661 AA Halsteren
BestuurssamenstellingOrganisatie en bestuurZie document
BeleidsplanDe strategie van GGZ Westelijk Noord-Brabant alsmede toelichting op relevante thema’s kunt u terugvinden in het jaarverslag 2016 vanaf pagina 18 e.v.Zie document
BeloningsbeleidHet beloningsbeleid is conform de CAO GGZ en FWG 3.0. Voor de Raad van Bestuur is dit de NVZD-regelingDe Stichting Aanvullende Patiëntenzorg heeft geen personeel. Dit onderdeel is n.v.t.
DoelstellingDe doelstelling c.q. missie en visie van GGZ Westelijk Noord-Brabant kunt u terugvinden op pagina 6 e.v. van het jaarverslag 2016.Zie document
Verslag activiteitenHet verslag van de uitgevoerde activiteiten kunt u terugvinden in het jaarverslag 2016.Zie document
Financiële verantwoordingFinanciële gegevensZie document

Corona & GGZ WNB

Informatie voor cliënten en naasten over het coronavirus
Corona & GGZ WNBCoronavirus