MijnGGZWNB

Mentaal Vitaal poli

Pilot: Een andere manier van werken

Binnen de Mentaal Vitaal poli kijken we naast psychische problematiek ook naar andere factoren die kunnen bijdragen aan jouw ervaren klachten. Die factoren kunnen bijvoorbeeld problemen met slaap, beweging, voeding of ontspanning zijn. Deze genoemde leefstijlfactoren kunnen een grote rol spelen binnen psychische problematiek. Verstoorde slaap zorgt bijvoorbeeld bij alle psychiatrische stoornissen voor het in stand houden of verergeren van de ervaren symptomen. Andere leefstijlfactoren spelen ook een rol. Denk aan factoren als eenzaamheid, onvoldoende ontspanning, te weinig lichaamsbeweging, een ongezond eetpatroon, drugs- of drankgebruik, piekeren en het gebrek aan werk of een andere zinvolle dagbesteding.

Hoe werken wij?

We gaan eerst aan de slag met de leefstijlfactoren die je klachten kunnen veroorzaken, in stand houden of verergeren. Daarna gaan we, wanneer dit nog nodig is, verder met diagnosegerichte therapie. Tijdens de behandeling ga je ook zelf (thuis) aan de slag. Hierbij word je ondersteund door digitale middelen, waaronder e-health en/of aangevuld met coaching en een Fitbit (een slim horloge) waarmee je jouw beweeg – en slaappatroon kan volgen. We behandelen via groepstherapie omdat deze manier van therapie wetenschappelijk bewezen effectief is, het zorgt voor herkenning en voor het leren van elkaar.

Wie helpen jou?

Gedurende het traject binnen de Mentaal Vitaal poli word je bijgestaan door een regiebehandelaar en een casemanager. Zij werken samen met jou om de regie over jouw herstel en jouw leven (terug) te krijgen. Verder is het voor jouw herstel belangrijk om iemand bij jouw behandeling te betrekken die dicht bij je staat. Deze persoon kan jou tijdens dit proces steunen en kan ons helpen om jouw situatie beter te begrijpen. Samen werken we aan jouw herstel.

Bekijk de folder van de Mentaal Vitaal poli onder het kopje Volwassenen voor meer informatie over het traject.