MijnGGZWNB

Werken & leren

Werken in de geestelijke gezondheidszorg is nooit saai!

We zijn sterk in mensenwerk. Jaarlijks vertrouwen ruim 6.500 cliënten erop dat we hen helpen bij het voorkomen, behandelen of draaglijk maken van psychische klachten. Daar zijn enthousiaste en betrokken medewerkers voor nodig, bij GGZ WNB werken er bijna 1200. We vinden het belangrijk om de zorg afgestemd op onze cliënten te organiseren. Niet alleen door hulpverleners zoals verpleegkundigen, therapeuten en psychiaters, maar ook mensen in de ondersteunende functies. Samen dragen zij hun steentje bij het herstel van cliënten.

We bieden kwalitatief goede, betrouwbare zorg en dienstverlening aan cliënten, verwijzers en ketenpartners. Aan de basis hiervan staan onze collega’s: iedere dag zetten zij zich in voor de psychische gezondheid en veiligheid in de regio West-Brabant.

Herstelgerichte visie

Als medewerker van GGZ WNB ben je nooit uitgeleerd. De manier waarop we hier invulling aangeven vertrekt vanuit het gedachtengoed van de herstelgerichte visie.

Deze visie is leidend voor hoe we in de organisatie met elkaar om gaan en wat we van elkaar mogen verwachten:

Als medewerker van GGZ WNB ben je nooit uitgeleerd. De manier waarop we hier invulling aangeven vertrekt vanuit het gedachtengoed van de herstelgerichte visie.

Deze visie is leidend voor hoe we in de organisatie met elkaar om gaan en wat we van elkaar mogen verwachten:

  • We gaan uit van onze eigen talenten en krachten. Je krijgt de kans om je eigen talenten en krachten te ontdekken, deze actief in te zetten en door te ontwikkelen.
  • We gaan er vanuit dat we het beste gedijen wanneer we werken vanuit eigen regie. Je krijgt de ruimte om binnen bepaalde kaders zelfstandig keuzes te maken, om mee te denken en om creatief en zelfstandig te werken in afstemming met collega’s.
  • We werken samen met collega’s binnen en buiten de eigen afdeling en zijn actief opzoek naar externe contacten. Je werkt graag samen, gaat respectvol om met collega’s en bent aanspreekbaar op je keuzes. Daarbij geef en vraag je regelmatig feedback aan collega’s, om van elkaar te leren.

Zijn er op dit moment geen geschikte vacatures, stuur dan een open sollicitatie!

Open sollicitatie

Waarom kiezen mensen voor GGZ WNB?

We bieden interessant werk, ontplooiing, ontwikkeling van kennis en vaardigheden en loopbaanperspectieven. Dit is niet alleen noodzakelijk om de kwaliteit van zorg te waarborgen, maar ook om te zorgen voor een goede arbeidstevredenheid van onze medewerkers. Wij verwachten veel van onze medewerkers, zoals het investeren in de ontwikkeling van eigen deskundigheid. Daarnaast kunnen medewerkers van GGZ WNB een plezierige, collegiale werksfeer verwachten waar waardering is voor hun prestaties. Een optimale verzorging van onze cliënten is belangrijk en kan alleen gerealiseerd worden met tevreden personeel.

Om de tevredenheid en verwachtingen onder de medewerkers te meten wordt er om de twee jaar een medewerkers tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Deze worden niet alleen gemeten op totaalniveau, maar ook op het niveau van het zorgprogramma, de functie en het functietype.

“De samenwerking met mijn collega’s, de goede band met mijn leidinggevende en het bevredigende werk zorgen ervoor dat ik met plezier naar mijn werk ga”

Medewerker GGZ WNB

Bij- en nascholing

Het bieden van kwalitatief goede en betrouwbare zorg en dienstverlening aan cliënten, verwijzers en partners staat centraal binnen GGZ WNB.

Aan de basis hiervan staan onze medewerkers: iedere dag zetten zij zich in voor de psychische gezondheid, veiligheid en ggz-opleidingen in de regio West-Brabant. Medewerkers in hun kracht zetten zodat zij met hoofd en hart aan het welzijn van cliënten kunnen werken, dat is waar GGZ WNB voor staat. Het bieden van een eigentijdse, uitdagende, inspirerende en gezonde thuisbasis voor medewerkers is dan ook een expliciete ambitie van GGZ WNB.

Nooit uitgeleerd
Als medewerker binnen de GGZ ben je nooit uitgeleerd; door de invoering van competentiemanagement creëert GGZ WNB een permanente leeromgeving voor de medewerkers waarin zij hun competenties voortdurend gericht kunnen ontwikkelen, onder andere door het volgen van diverse interne en externe trainingen. Het leren van elkaar en het benutten van aanwezige interne deskundigheid staat centraal.

Bekijk hier verhalen van onze medewerkers. Zij vertellen hoe het is om bij GGZ WNB te werken en welke ontwikkelingsmogelijkheden zij binnen GGZ WNB hebben doorgemaakt. Heb jij interesse om bij onze mooie organisatie te komen werken en je talenten voor onze cliënten in te komen zetten? Bekijk onze vacatures of stuur een open sollicitatie en wie weet mogen wij je in ons gepassioneerde warme WNB-team verwelkomen.

 

 

Bekijk hier verhalen van onze medewerkers. Zij vertellen hoe het is om bij GGZ WNB te werken en welke ontwikkelingsmogelijkheden zij binnen GGZ WNB hebben doorgemaakt. Heb jij interesse om bij onze mooie organisatie te komen werken en je talenten voor onze cliënten in te komen zetten? Bekijk onze

Lees meer

De cliënt is de drijfveer van de organisatie en wordt dan ook als onze klant gezien. Medewerkers van GGZ dienen de wensen en behoeften van de cliënt te onderzoeken en hiernaar te handelen en op te anticiperen. De servicebereidheid en klanttevredenheid heeft een hoge prioriteit, waarbij de medewerker zich bewust is van het effect van zijn eigen gedrag op de ander.

Elke medewerker wordt geacht een actieve bijdrage te leveren aan een gezamenlijk resultaat of probleemoplossing, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is.

Medewerkers van GGZ WNB dienen actief gericht te zijn op het behalen van resultaten en doelstellingen, zowel op organisatie- als op afdelingsniveau. Wanneer de resultaten mogelijk niet behaald worden dan dient de medewerker bij te sturen.