MijnGGZWNB

Samenwerking

Binnen onze zorgvisie staat de cliënt centraal. Met zijn/haar herstel als doel voor ogen, organiseren wij de zorg. Wij realiseren ons dat onze zorg essentieel is in het leven van mensen met een geestelijke beperking, maar dat er meer nodig is voor herstel. Zoals op het gebied van leefomgeving, maatschappelijke participatie (denk aan opleiding, werk) en relaties. Nauwe samenwerking met professionals uit andere werkvelden is dan ook noodzakelijk.

Belangrijke samenwerkingspartners voor ons zijn de huisartsen in de regio.  Wij hebben dan ook samen met huisartsencoöperatie West-Brabant (HCWB) een gezamenlijke visie op de zorg van cliënten met een ernstige psychiatrische aandoening ontwikkeld. Hoe moet die zorg eruit zien, hoe willen wij en de huisartsen daarin samenwerken? Deze visie dient ook als basis voor de samenwerking met andere ketenpartners en alle initiatieven op dit gebied.

Samenwerking in de keten

Psychische en psychiatrische problemen hebben invloed op alle levensgebieden. Daarom werken we samen met tal van organisaties in en buiten de zorg. We zijn vertegenwoordigd in allerlei projecten en netwerken, bijvoorbeeld het maatschappelijk steunsysteem in diverse gemeenten, het project Stop Huiselijk Geweld West-Brabant en het Veiligheidshuis Bergen op Zoom. In deze samenwerkingsverbanden kan ons worden gevraagd of een persoon bekend is bij GGZ WNB. Indien deze informatieverstrekking in het belang is van iemands goede zorgverlening, kunnen we aangeven of iemand bij ons in behandeling is (geweest) en wie de behandelaar is/was. Tegen deze mogelijkheid tot gegevensverstrekking kunt u bezwaar maken bij uw behandelaar. Informatie over uw behandeling mogen wij in principe alleen verstrekken met uw toestemming.

Voor meer informatie over de samenwerking met verschillende (keten)partners, kunt u terecht bij accountmanager Mireille Salden via 06 304 810 80 of m.salden@ggzwnb.nl

Uw bedrijf wil zich inzetten voor onze cliënten?

Met veel plezier verwelkomen wij bedrijven die zich willen inzetten voor onze cliënten. Wij zien de betrokkenheid van het bedrijfsleven als een heel wenselijke aanvulling op onze eigen zorgactiviteiten. Het biedt de cliënten de mogelijkheid te genieten van extra activiteiten en aandacht die in de huidige financiële situatie door ons niet meer te betalen zijn.

GGZ WNB kan uw bedrijf verschillende mogelijkheden voor inzet bieden, variërend van inspanning, zoals het opknappen van een voorziening tot meer begeleidende activiteiten (muzikaal optreden, uitstapje, lunch). Als uw organisatie benieuwd is naar de mogelijkheden om zich in te zetten voor onze cliënten neem dan contact op met de afdeling Communicatie, telefoon 0164-289015 of communicatie@ggzwnb.nl

GGZ WNB is partner van stichting Samen in de regio.

Samen in de regio