MijnGGZWNB

Vragenlijsten (ROM)

Tijdens je behandeling bij GGZ WNB krijg je regelmatig een vragenlijst. Dit is een ROM-vragenlijst. ROM is de afkorting van routine outcome monitoring, in het Nederlands: regelmatig uitkomsten meten. Door middel van ROM brengen we de ernst en de voor- of achteruitgang (of stabiliteit) in beeld van de klachten en het functioneren van een client en zijn kwaliteit van leven. Alle instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Nederland werken met deze ROM-vragenlijsten.

Waarom?

Wij vinden het belangrijk om het effect van onze behandelingen te meten. Met behulp van ROM-vragenlijsten onderzoeken we of je psychische klachten gedurende behandeling afnemen (of niet) en wat de invloed van je klachten is op je dagelijks functioneren en kwaliteit van leven. Op basis daarvan bespreek je samen met je behandelaar of jouw behandeling de gewenste effecten heeft of niet. Samen overleg je of de behandeling zo door kan lopen, afgerond kan worden of dat wellicht andere vormen van behandeling wenselijk zijn. Zo helpen deze vragenlijsten bij het monitoren en verbeteren van je behandeling. Door ROM-vragenlijsten te gebruiken, kunnen we dit op een objectieve manier meten en zoals jij, als cliënt, dat ervaart.

De resultaten van de ROM-vragenlijsten worden gebruikt om inzicht te krijgen in de kwaliteit van onze zorg. De inbreng van cliënten, door middel van ROM, is daarbij ontzettend belangrijk. Het meten van het behandeleffect zorgt dat wij de kwaliteit van de behandelingen en het behandelaanbod kunnen verbeteren.

Momenteel geen aanlevering ROM-gegevens

Ook zorgverzekeraars willen graag weten hoe effectief de behandelingen zijn die wij als GGZ WNB bieden en willen hun verzekerden daarover informeren. ROM is daarom onderdeel van de afspraken tussen GGZ Nederland met Zorgverzekeraars Nederland. Dit houdt in dat alle GGZ instellingen in Nederland verplicht ROM metingen aanleveren aan de Stichting Benchmark GGZ. De Stichting Benchmark GGZ (SBG) verzamelt en vergelijkt de geanonimiseerde ROM-gegevens van alle ggz-instellingen in Nederland. Momenteel is er een landelijke discussie gaande over deze benchmark. Deze discussie gaat zowel over de relevantie van de inhoud als over de privacy. In 2016 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens een uitspraak gedaan die aangeeft dat gepseudonimiseerde gegevens (die in principe niet herleidbaar kunnen zijn naar individuen) als persoonsgegevens worden gezien.

Dat betekent dat voor de aanlevering van dergelijke persoonsgegevens een wettelijke grondslag moet zijn of dat cliënten toestemming moeten geven voor deelname aan de benchmark. GGZ WNB heeft daarom sinds medio 2017 de maandelijkse aanlevering naar de benchmark stopgezet. Dit blijft voortbestaan totdat het een en ander qua privacy en inhoud verbeterd is. Landelijk wordt momenteel bekeken wat hiervoor de beste oplossing is, die voldoet aan privacy wetgeving. De processen van Stichting Benchmark GGz (die de benchmark gegevens verwerkt en presenteert) worden momenteel getoetst door de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast is door landelijke partijen een initiatief opgestart om, parallel aan de verbetering van de privacy-kwesties, de inhoudelijke relevantie van de benchmark te verbeteren.

Hoe werkt het?

Je krijgt in ieder geval vóór de start van je behandeling en kort voor afloop van de behandeling een vragenlijst. Afhankelijk van de duur van je behandeling kunnen er ook tussentijds metingen plaatsvinden, in ieder geval minimaal 1 keer per jaar.

De vragen in de ROM-vragenlijst gaan over drie onderwerpen:

  • wat is de kwaliteit van je leven?
  • hoe functioneer je in het dagelijks leven?
  • hoe ernstig zijn je klachten?

De meeste vragen zijn meerkeuze-vragen. Voor een betrouwbare uitkomst is het belangrijk dat je alle vragen beantwoordt en geen vragen overslaat.

Je kunt de vragenlijst op verschillende manieren invullen. Welke werkwijze voor jou geldt, is afhankelijk van je behandeling:

  • Meestal krijg je de vragenlijst per e-mail toegestuurd. Je kunt de lijst dan thuis of ergens anders op een computer invullen.
  • Soms vragen we je de vragenlijst in te vullen op een computer (of op papier) bij GGZ WNB, voorafgaand aan je afspraak.
  • Soms vul je de vragenlijst in samen met je behandelaar.
  • Meestal krijg je de vragenlijst per e-mail toegestuurd. Je kunt de lijst dan thuis of ergens anders op een computer invullen.
  • Soms vragen we je de vragenlijst in te vullen op een computer (of op papier) bij GGZ WNB, voorafgaand aan je afspraak.
  • Soms vul je de vragenlijst in samen met je behandelaar.