MijnGGZWNB

Licht Verstandelijk Beperkten

Inleiding

De psychiatrie Licht Verstandelijk Beperkten (LVB) is bedoeld voor mensen met een licht verstandelijke beperking, die ook problemen ervaren op allerlei gebieden. Bijvoorbeeld:  Je voelt je angstig, somber of  je hoort stemmen.  Je kunt niet meer genieten van dagelijkse dingen of je voelt continue een dwang.  Ook kun je hele nare dingen mee hebben gemaakt, die je maar niet kunt vergeten. Het kan dan zijn dat je lichamelijk en psychische klachten krijgt. Je krijgt hartkloppingen, schrikt snel en bent somber. Deze klachten kunnen horen bij een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS).

Het kan ook zijn dat je dingen minder snel begrijpt, bijvoorbeeld in de omgang met anderen, in je woonsituatie en ook op je werk. Anderen hebben vaak te hoge verwachtingen van jou. Dit veroorzaakt stress en problemen zoals bijvoorbeeld: onbegrip, niet nakomen van afspraken of woedeaanvallen. Als mensen vaak moeilijke dingen van je vragen, kun je psychische problemen krijgen.

Kortom, je hebt psychiatrische problemen (maar je hoeft niet perse een delict te hebben gepleegd) en hebt behandeling nodig. Of soms vinden mensen in je omgeving het belangrijk dat je hulp krijgt. In dat geval kunnen wij je helpen.

Je huisarts of je behandelaar bij een andere hulpverleningsinstelling kan je aanmelden via het aanmeldformulier op de website van GGZ WNB.

Werkwijze

Behandeling

We willen altijd samen met jou proberen te voorkomen dat je opnieuw problemen krijgt.

Ambulante behandeling

Een ambulante behandeling betekent dat je behandeling van ons krijgt, maar niet in een kliniek wordt opgenomen. Je woont thuis of je verblijft in een andere zorginstelling (bijvoorbeeld in een woonvorm, andere GGZ, instelling voor mensen met een licht verstandelijke beperking). We proberen dan zoveel als mogelijk bij jou thuis af te spreken voor gesprekken. Of je komt op afspraak naar je behandelaar of naar een training/therapie. Je maakt zelf afspraken met je behandelaar hoe vaak en waar jullie contact met elkaar hebben. En mocht het even slecht met je gaan, dan kunnen we je vaker bezoeken om je door de moeilijke periode heen te helpen.

Behandelteam

In jouw behandeling zijn meerdere hulpverleners betrokken.

  • De regiebehandelaar houdt in de gaten dat de behandeling goed verloopt.
  • De psychiater bekijkt samen met jou welke medicatie je kan ondersteunen.
  • De psycholoog houdt de therapeutische gesprekken zoals bijv. schema-therapie of trauma-therapie.
  • De casemanger regelt alle zorg er om heen. Zij komen op huisbezoek, houden de steunende en structurerende gesprekken, hebben contact met alle betrokken hulpverlening en zorgen voor de praktische zaken die geregeld moeten worden.
  • De vaktherapeuten verzorgen bijv. muziek therapie of Psychomotore therapie.

Consultatie

Soms loopt het net niet lekker in de begeleiding of behandeling vanuit de hulpverlening die je al hebt. Dan is het fijn dat zij advies krijgen, zodat deze hulpverlener bij je betrokken kan blijven, of je de juiste, meer passende zorg kan krijgen.  Daarvoor kunnen hulpverleners bij ons team terecht.

Hulpverleners kunnen vragen of wij hen willen coachen op de werkvloer, of we een casuïstiekbesprekingen of supervisie willen houden of (medisch) collegiaal consult in het omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag van de cliënt met een Licht Verstandelijke Beperking.

Daarbij bieden wij deskundigheidsbevordering en een interne cursus LVB aan.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met ons secretariaat via (0164) 28 9465.