Wie wij zijn

 

Deze informatie is voor verwijzers. Informatie voor cliënten en naasten is te vinden op deze pagina.

GGZ WNB is er voor kinderen en jongeren van 0-18 jaar. Wij bieden zorg op maat en willen dat doen op een deskundige, respectvolle en cliëntgerichte manier. Dat doen we niet alleen, maar juist samen met het kind, de ouders/verzorgers, de verwijzer en andere zorgverleners.

Waar wij voor staan:
 
Zorg op maat.
Bij ieder kind dat bij ons wordt aangemeld, gaan we op zoek naar de zorg die het beste past bij zijn of haar unieke situatie. We gaan uit van de sterke kanten van het kind, zijn of haar ouders en omgeving en maken in de behandeling gebruik van hun eigen kracht.
 
Vroegtijdige onderkenning van ontwikkelings- en psychiatrische problemen, grondige diagnostiek en effectieve interventies.
Kinderen en jongeren (en hun ouders/verzorgers) kunnen bij ons terecht, wanneer er sprake is complexe klachten, die ontregeling op meerdere levensterreinen veroorzaken.
 
Systeemgericht werken.
Systeemgericht werken zit al jaren in ons DNA en is voor ons vanzelfsprekend. Problemen bij kinderen kunnen effect hebben op hun omgeving en andersom. Om die problemen te verminderen, moet de omgeving van het kind dus meegenomen en nauw betrokken worden bij de diagnostiek en behandeling.
 
Resultaatgericht werken.
Onze zorg is erop gericht dat problemen verdwijnen, verminderen of beter hanteerbaar worden in het dagelijks leven. Het doel is dat kinderen hun ontwikkeling zo goed mogelijk doorlopen. Hun kwaliteit van leven staat daarbij centraal.
 
Samenwerking.
De belangrijkste samenwerking die wij aangaan, is de samenwerking met het kind, de ouders/verzorgers en anderen in de omgeving van het kind. Onze behandeling kan alleen slagen als we samen aan de problemen werken. Daarnaast werken we nauw samen met jeugdprofessionals, huisartsen, schoolartsen, kinderartsen van Bravis, andere zorgverleners en (speciaal of passend) onderwijs.
 
Een flexibele, innovatieve en geïntegreerde aanpak.
Wij zetten meerdere behandelingsvormen in onderlinge afstemming in. Daar zijn we flexibel in, zodat we de juiste zorg op het juiste moment kunnen leveren. We volgen nieuwe ontwikkelingen op de voet en passen die toe.
 
‘Eén kind, één plan en één regisseur’.
Wij onderschrijven de nieuwe visie op jeugdzorg: ‘één kind, één plan en één regisseur’. De regisseur is onze partner in zorg, die wij ondersteunen met onze expertise.
 
Bereikbaarheid in de regio.
We zijn gemakkelijk bereikbaar en vindbaar met locaties in Bergen op Zoom en Roosendaal.