Organisatie en bestuur

 

Organisatie

De zorg van GGZ WNB is georganiseerd in 8 Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE), die doelgroepgericht zijn samengesteld. De Basis GGZ ondersteunen wij vanuit een apart organisatieonderdeel met een eigen merknaam: GGZuidland.

De acht Resultaat Verantwoordelijke Eenheden zijn: Veranderingsgericht, Kinder- Jeugd- en Jongvolwassenen psychiatrie, FACT en WOZ (WoonOndersteunendeZorg) regio Bergen op Zoom, FACT en WOZ regio Roosendaal, Residentiële zorg, Ouderenpsychiatrie, Spoedzorgketen en Forensische psychiatrie en Licht Verstandelijk Beperkten.

De zorg die wij onze cliënten bieden wordt vanuit verschillende professionele disciplines ondersteund zoals het Beleidsbureau zorgkwaliteit en innovatie (BZI), Communicatie, Facilitair en vastgoed, Financiën, HR en Opleiding, Informatisering en automatisering.

Bestuur

GGZ WNB staat onder bestuurlijke leiding van de Raad van Bestuur, met de Raad van Toezicht als toezichthoudend orgaan. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid en de algemene gang van zaken in de organisatie. Bestuur geschiedt in goed overleg met de adviesorganen binnen onze instelling.


Mevrouw dr. C.M.J. (Ineke) Strijp-Braanker en mevrouw mr. drs. E.A.M. (Els) Govers vormen samen de Raad van Bestuur (RvB) van GGZ WNB.

Over de RvB

  • Ineke Strijp (1957), voorzitter van de RvB, is sinds 2016 bestuurder van GGZ WNB en heeft een bestuurskundige achtergrond.
  • Els Govers (1959), klinisch-psycholoog en jurist gezondheidsrecht, sinds 1 september 2019 in dienst als zorginhoudelijk bestuurder.

20191223144523_Raad%20van%20bestuur%2020
Op deze foto Els Govers (links) en Ineke Strijp (rechts)

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden.

  • Dhr. R. van Dam, voorzitter
  • Dhr. O. Zanin
  • Dhr. R. van den Oever
  • Mevr. A. Meijs
  • Dhr. J.A. van den Bos
  • De heer P. Dingemans, psychiater
  • De heer J. Schillemans, psychiater

Visie en reglementen

Meerjarenstrategie en Besturingsvisie

In de Meerjarenstrategie beschrijft GGZ WNB de gekozen richting voor de jaren 2017 tot en met 2020. De Besturingsvisie vormt een belangrijke bron voor de manier waarop de GGZ WNB als organisatie wil werken.