Behandelingen

Uitgangspunten

Bij al onze behandelingen vinden we het belangrijk:
dat je zelf je keuzes leert maken; jij bepaalt zelf hoe je je leven inricht;
dat je ontdekt wie je eigenlijk bent;
dat je een zelfstandige volwassene wordt;
dat je een eigen vriendenkring opbouwt en een relatie kunt aangaan;
dat je je op een gezonde manier losmaakt van het gezin waarin je bent opgegroeid;

Ambulante behandeling

Een ambulante behandeling betekent dat je gewoon thuis of zelfstandig woont. Regelmatig kom je naar ons toe voor een individueel- of groepsgesprek, therapie of begeleiding. We zetten in op ambulante behandeling, maar indien er toch een klinische opname nodig is wordt er samen met jou bekeken welke behandelaanbod het meest passend is. Dat kan zowel binnen als buiten GGZ WNB zijn.

Eclectisch

Wij werken eclectisch, dat wil zeggen dat we verschillende behandelmethoden toepassen. We bieden daarbij onder andere:

  • Traumabehandeling waaronder EMDR en Imaginaire Rescripting en werken daarbij vaak multidisciplinair
  • Cognitieve gedragstherapie
  • Psychodynamische psychotherapie
  • Schematherapie
  • Steunende en structurerende behandelvormen
  • Gezinstherapie

Individuele behandeling

20180528122822_jong-therapie.jpg

Voor individuele therapie kom je bij een psycholoog, psychotherapeut of sociaal-psychiatrisch verpleegkundige (spv). Als je medicijnen nodig hebt, en bij ingewikkelde problemen, wordt de psychiater ingeschakeld. Als je bij ons in behandeling bent, kun je met meerdere hulpverleners te maken krijgen. Allemaal hebben zij een beroepsgeheim. Er zijn verschillende mogelijkheden voor individuele behandeling:

  • Je kunt gesprekken hebben om meer inzicht te krijgen in wie je bent, en om te leren beter met je problemen om te gaan.
  • Je kunt therapie krijgen, waarin je leert op een andere manier met je problemen om te gaan. De therapeut kan je opdrachten meegeven, zodat je buiten de therapie kunt oefenen met ander gedrag.
  • Je kunt begeleiding krijgen als je het contact met je ouders wilt verbeteren of herstellen.
  • Je kunt therapieën krijgen die minder op praten zijn gericht, zoals bewegingstherapie of creatieve therapie.

Groepsbehandeling

Bij een groepsbehandeling komt je wekelijks met ongeveer 8 jongeren en 2 behandelaren samen in groepstherapie. Vooraf wordt bekeken welke groep het beste bij jou en je klachten past.

Wat andere jongeren zeggen over de groepsbehandeling:

Ik denk dat ik van de groep meer leer dan van individuele gesprekken, omdat ik een moeilijke prater ben. Het helpt als je anderen hoort praten over soortgelijke dingen. Ik vond mezelf eerst een beetje vreemd, maar nu helemaal niet meer.

Bij individuele gesprekken is alle aandacht op jou gericht. Dat is prettig. Maar als je gesloten bent, heb je meer aan een groep. Bovendien: een groep is meer het echte leven, de realiteit.Na de behandeling

20180528122857_4@ll.jpg

Tussenstap 4@ll
4@ll biedt je een veilige plek om te wonen en woonbegeleiding, aan de Bergrand in Roosendaal. In het gebouw aan de Bergrand zijn 30 woningen voor jongeren, plus een gezamenlijke groepsruimte. Je hebt je eigen voordeur, woonkamer, slaapkamer, keuken, wc, douche en berging. Je kunt er maximaal twee jaar wonen als oefening voor zelfstandig wonen. Je leert van elkaars kwaliteiten en ervaringen. Daarnaast krijg je maximaal een uur begeleiding per week. Samen met je persoonlijk begeleider maak je een plan. Daarin staan doelen en afspraken over bijvoorbeeld wonen, werken, school en vrije tijd. Je huurt zelf de woning van wooncorporatie Allee Wonen. Dat betekent dus ook dat je zelf een huurcontract ondertekent en je zelf je huur moet betalen. We gaan ervan uit dat je een dagbesteding hebt (werk of school), en dat je je aan afspraken kunt houden.

Zorgpaden

Bij GGZ WNB bieden we zorg vanuit zorgpaden. Elk zorgpad is gericht op de behandeling van specifieke problematiek. In een zorgpad staan de stappen beschreven die tijdens de fase van onderzoek, behandeling en nazorg doorlopen worden. Op deze manier kan GGZ WNB haar zorg beter organiseren en cliënten goed informeren over welke zorg zij krijgen en wanneer en door wie deze wordt geboden.

Ieder zorgpad bestaat uit verschillende behandelvormen, waarvan we weten dat die het beste werken voor de specifieke problematiek waar het zorgpad zich op richt. De behandelvormen kunt u zien als bouwstenen. Welke bouwstenen worden ingezet, wordt samen met de cliënt (en zijn naasten) afgestemd op zijn hulpvraag en klachten.

Door te werken vanuit zorgpaden hebben alle betrokken hulpverleners altijd inzicht in waar een cliënt staat in zijn/haar zorgproces en welke doelen worden nagestreefd. Bent u onder behandeling bij GGZ WNB, dan kan uw behandelaar u informeren over het zorgpad dat u volgt en welke behandelvormen (zullen) worden ingezet.