Voor verwijzers, wij staan voor u klaar.

Voor huisartsen en Praktijkondersteuners Huisarts (POH-GGZ) staan wij klaar om te helpen bij het doorverwijzen van cliënten met psychische problemen naar GGZ WNB. Als ervaren zorgaanbieder bieden wij zowel Basis GGZ als gespecialiseerde GGZ.

 

Onze basis GGZ (BGGZ)

In de BGGZ van GGZ WNB kunnen cliënten terecht met een laag complexe en matig risicovolle psychiatrische aandoening en/of een stabiele chronische psychiatrische aandoening. Het uitgangspunt bij de behandeling is het aanpakken van mentale klachten door een zo kort maar krachtig mogelijke behandeling toe te passen.

GGZ WNB is actief in de regio Westelijk Noord-Brabant met zes regioteams. Alle zorgverzekeraars vergoeden de zorg voor behandelingen door GGZ WNB.

Onze gespecialiseerde GGZ (SGGZ)

GGZ WNB biedt ook gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. De gespecialiseerde GGZ behandelt mensen met ernstige, complexe of vaker terugkerende klachten. De behandeling van deze klachten doen wij op verschillende manieren. Naast reguliere ambulante behandelingen, bieden wij onder andere intensieve (thuis)behandeling, kortdurende klinische opname, woonondersteunende zorg, begeleiding volgens de WMO, langdurig verblijf en crisiszorg.

Aanmelden client 0-18 jaar

GGZ WNB is er ook voor kinderen en jongeren van 0-18 jaar. Wij bieden zorg op maat en dat doen we op een deskundige, respectvolle en cliëntgerichte manier. En dat doen we niet alleen, maar juist samen met het kind, de ouders/verzorgers, de verwijzer en andere zorgverleners.
Wij bieden diagnostiek en ambulante behandeling aan kinderen en jongeren van 0-18 jaar en hun ouder(s)/verzorger(s). Bij deze kinderen en jongeren is sprake van (een vermoeden van) ontwikkelingsproblemen, psychische en psychiatrische problemen, al dan niet gepaard gaande met systeemproblemen.

Jeugdzorgcatalogus West-Brabant-West

In de regio West-Brabant-West is de jeugdzorg beschreven in de jeugdzorgcatalogus. De jeugdzorg is onderverdeeld in profielen (vraagzijde) en zorgintensiteiten, die leiden tot arrangementen. Voor meer informatie zie jeugdhulpwbw.nl

Aanmelden cliënt >18 jaar

Huisartsen en POH-GGZ kunnen cliënten bij ons aanmelden via Zorgdomein. Daarnaast kunnen andere verwijzers (zoals specialisten, hulpverleners van psychiatrische praktijken/ instellingen en jeugdprofessionals (gemeenten/ jeugdaanmeldingen) cliënten direct bij ons aanmelden via ons digitale aanmeldformulier. Cliënten kunnen zichzelf dus niet aanmelden bij GGZ WNB.

Het aanmeldformulier wordt direct verzonden naar de centrale aanmeldpost van GGZ WNB. Hier wordt de aanmelding beoordeeld en doorgestuurd naar een passende zorgafdeling. Daar start vervolgens de intakeprocedure. Nieuwe aanmeldingen worden zo spoedig mogelijk opgeroepen voor een gesprek.

Verzorgingsgebied GGZ WNB

Het verzorgingsgebied van GGZ WNB (en van onze crisisdienst) bestaat uit de volgende gemeenten: Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht, Roosendaal, Halderberge, Rucphen, deels Moerdijk (alleen Willemstad, Fijnaart en Standdaarbuiten) en deels Tholen.

Voor crisishulp in Midden-Brabant kunt u terecht bij GGZ Breburg. Voor crisishulp in Zeeland kunt u terecht bij Emergis.

Crisisbeoordelingen

De crisisdienst van GGZ WNB beoordeelt acuut psychiatrische crisissen en acuut psychologische crisissen. Het gaat hierbij dus niet om een pedagogische crisis of crisis samenhangend met onveiligheid van het kind vanuit de context door kindermishandeling en verwaarlozing, want in dat geval is de inzet van Veilig Thuis noodzakelijk.

Tijdens kantoortijden worden cliënten die in behandeling zijn bij GGZWNB of een andere zorgaanbieder bij crisis door de eigen behandelaar beoordeeld.

Crisis en spoedhulp

Meld tijdens kantoortijden cliënten aan aan via het secretariaat van de crisisdienst. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen via 0164‑289500. Buiten kantoortijden kunnen alle aanmeldingen direct (door de dienstdoende huisarts) worden aangemeld via de voorwacht van de crisisdienst. Het nummer is bij huisartsen bekend.

Is er spoed?