Een vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersonen doen er alles aan om jou of je naaste zo goed mogelijk verder te helpen. Ze zijn onafhankelijk van de GGZ-instelling, de geneesheer-directeur en het behandelteam.

Patiënten- en familievertrouwenspersoon

Verschil in
vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen kunnen worden onderverdeeld in twee categoriën. Zo ondersteunt de patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) de patient met vragen of klachten waar ze met hun behandelaar niet uitkomen en de familievertrouwenspersoon (fvp) naasten van mensen met ernstige psychische aandoeningen.

Maak gebruik van een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp)

Maak gebruik van een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp)

Heb je vragen of klachten waar je met je behandelaar niet uitkomt? Dan kun je terecht bij de patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). De pvp helpt je om een oplossing te vinden en komt op voor jouw belangen, zoals jij die ziet. 

Wat is de familie- vertrouwenspersoon (fvp)?

Wat is de familie- vertrouwenspersoon (fvp)?

Een familievertrouwenspersoon (fvp) ondersteunt naasten van mensen met ernstige psychische aandoeningen. Vaak zijn deze naasten emotioneel belast door de zorg voor hun dierbare, wat zwaar en ingewikkeld kan zijn. Vooral als er verplichte zorg, zoals een zorgmachtiging of crisismaatregel, nodig is. Volgens de Wet verplichte ggz hebben naasten recht op ondersteuning van een familievertrouwenspersoon. 

HerstelXL is de herstelacademie van GGZ WNB. Het is een plek van educatie en zelfhulp gericht op herstel. HerstelXL is door ervaringsdeskundigen tot stand gekomen. Ga zelf aan de slag met behulp van ons gratis aanbod van cursussen en ontmoetingen.

Heb je een vraag?

Neem dan contact met ons op.