Wachttijden

Hoe lang moet ik wachten op mijn eerste gesprek bij GGZ WNB?

Wachttijden

Actuele wachttijden

Als jij jezelf of uw kind zich nu via uw (huis-)arts* of via een jeugdprofessional/CJG van de gemeente aanmeldt, is het belangrijk dat er rekening gehouden wordt met eventuele wachttijden. Via onderstaande knoppen kan je zien hoe lang het ongeveer duurt voordat het eerste gesprek plaatsvindt. Dit kan verschillend zijn per team/locatie.

In crisissituaties <br>geen wachttijden

In crisissituaties
geen wachttijden

De wachttijden zijn niet van toepassing als er sprake is van een (levensbedreigende) crisissituatie. Onze crisisdienst is namelijk 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar via de (huis-) arts en hulpdiensten. Hierbij kijkt de dienstdoende medewerker van de crisisdienst direct welke zorg noodzakelijk is (ambulante behandeling, klinische opname of zorg elders).

*Als een (huis-/kinder-)arts verwijst, volgt eerst een check bij de gemeenten of er elders al een jeugdzorgarrangement loopt. Het kan zijn dat deze informatie van de gemeenten langer dan de afgesproken 5 werkdagen op zich laat wachten, waardoor wij helaas later kunnen reageren op de aanmelding. Zodra deze informatie binnen is, nemen wij gelijk contact met u op.