Wet verplichte GGZ

Per 1 januari 2020 is de Wet verplichte ggz (Wvggz) van kracht. De nieuwe wet vervangt de Bopz (Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen) en regelt de rechten en plichten van mensen die te maken krijgen met verplichte zorg in de ggz. Stelde de Bopz de gedwongen opname centraal, de Wvggz stelt de zorg centraal. De zorg is patiëntvolgend; dit betekent bijvoorbeeld dat verplichte zorg kan worden toegepast op de plek waar de betrokkene zich bevindt, ook thuis.

Informatie over Onvrijwillige Zorg en Ondersteuning Buiten Kantooruren

Ook is wettelijk vastgelegd dat dwang echt alleen in uiterste gevallen mag worden toegepast en zijn de rechten van de betrokkene(n) versterkt. De betrokkenheid van familieleden bij de uitvoering van onvrijwillige zorg is in de nieuwe wet nadrukkelijk omschreven.

Wanneer er sprake is van verplichte zorg in een ambulante setting, bijvoorbeeld thuis, en u of uw naaste heeft ondersteuning nodig, dan kunt u binnen kantooruren contact opnemen met de zorgverantwoordelijke/afdeling waar u in behandeling bent.

Buiten kantooruren (tussen 17.00 – 9.00 en in het weekend) kunt u of uw naaste contact opnemen met het algemene telefoonnummer van GGZ WNB (0164 – 289 100).

Bekijk ook deze informatiefolder ‘Voorbereiding zorgmachtiging‘. U ziet hier welke stappen er worden doorlopen en wat u zelf kunt doen tijdens de voorbereiding van de machtiging. Ook vindt u in deze folder een uitleg van veelgebruikte begrippen, belangrijke personen en brieven die u ontvangt.

Handige links

  • Informatie vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de Wvggz
  • Brochure over crisismaatregel en zorgmachtiging (Wvggz) vertaald naar het Farsi, Spaans, Pools, Arabisch, Turks en Duits
  • Brochure over crisismaatregel en zorgmachtiging (Wvggz) vertaald naar het Engels (Compulsory Mental Healthcare Act)