Rechten & Privacy

Rechten

Wie in behandeling komt bij GGZ WNB ontvangt informatie over de rechten van cliënten, in de vorm van een informatiefolder. Cliënten hebben onder meer recht op informatie, recht op privacy en recht op geheimhouding.

Meer informatie over de rechten van cliënten lees je in de folders Uw rechten als cliënt bij GGZ WNB en de Rechten van kinderen en jongeren tot 18 jaar en hun ouders.

Privacy

Lees meer over hoe wij omgaan met de privacy en gegevens van onze cliënten in ons privacyreglement.

Zorgverzekeraars, gemeenten en andere financiers van geestelijke gezondheidszorg vragen ons om informatie over de diagnose op de factuur aan hen te vermelden. Cliënten die hier vanwege privacy bezwaar tegen hebben, kunnen hiertoe een verklaring ondertekenen waarin staat dat zij dergelijke informatie niet op de factuur willen hebben. Die verklaring wordt vervolgens met de eerstvolgende factuur naar de zorgverzekeraar of gemeente gestuurd. Voor meer informatie kun je contact opnemen met je behandelaar.

Wil je een privacyverklaring invullen? Download het formulier, vul het in en stuur deze ons toe.

Privacy Jeugd-ggz

De gemeente betaalt alle zorg die GGZ WNB biedt aan jongeren tot 18 jaar. GGZ WNB is wettelijk verplicht om bepaalde gegevens aan de gemeente te verstrekken, wanneer wij kosten in rekening brengen. Om welke gegevens dit gaat, verschilt per gemeente. Ook voor jeugd-ggz is een privacyverklaring beschikbaar. Download het formulier Privacyverklaring gespecialiseerde jeugd-ggz en stuur deze ons toe.

Dossier

Voor een goede behandeling en verzorging is het noodzakelijk dat je behandelaars een medisch dossier aanleggen. Meer informatie over jouw dossier, lees je in de folder Uw medisch dossier.
Ga rechtstreeks naar het formulier Aanvraagformulier kopie van medisch dossier (onderdelen) en Verzoek tot vernietiging van medisch dossier (delen).

Informatie die in het medisch dossier staat van een cliënt van GGZ WNB valt onder het medisch beroepsgeheim van de zorgverlener. Dat geldt nog steeds als de cliënt is overleden. Alleen in bepaalde gevallen mag het medisch beroepsgeheim worden doorbroken en heeft u als nabestaande(n) recht op inzage in het medisch dossier van de overleden cliënt. Meer hierover leest u in het Formulier inzage medisch dossier nabestaande(n)

Toegankelijkheidsverklaring

GGZ Westelijk Noord-Brabant hecht veel waarde aan het online uitwisselen van informatie met haar cliënten, medewerkers en andere belanghebbenden, op een veilige en betrouwbare manier. Maar niet voor iedereen is deze informatie eenvoudig toegankelijk. Denk aan mensen met een visuele of motorische beperking, of mensen die laaggeletterd zijn, dyslectisch of uit een ander taalgebied komen. Wij vinden het belangrijk dat iedereen gebruik kan maken van de aangeboden online informatie en diensten.

Normen voor de toegankelijkheid van websites zijn op Europees niveau beschreven in de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0). Op dit moment heeft GGZ Westelijk Noord-Brabant nog geen specifieke maatregelen genomen om de toegankelijkheid van haar websites te vergroten. Het is uiteraard wel zo dat de bekende webbrowsers en operating systems van personal computers, smartphones en tablets standaard al een breed pakket aan hulpmiddelen op het gebied van toegankelijkheid aanbieden. Denk aan beeldschermvergroters, voorleesfuncties en de ondersteuning van aangepaste toetsenborden. Deze hulpmiddelen zijn voor iedereen beschikbaar.

GGZ Westelijk Noord-Brabant heeft het voornemen om uiterlijk in 2024 haar digitale communicatiemiddelen dusdanig aan te passen dat deze meer ondersteuning bieden op het gebied van toegankelijkheid.

Heeft u vragen op opmerkingen over toegankelijkheid? Of heeft u een toegankelijkheidsprobleem bij gebruik van de digitale communicatiemiddelen van GGZ Westelijk Noord-Brabant? Neemt u dan contact op met communicatie@ggzwnb.nl. Heeft u een klacht, en wilt u deze bespreken met een onafhankelijke klachtenfunctionaris, neem dan contact op met klachtenfunctionaris@ggzwnb.nl.