Jeugdpreventie bij GGZ WNB: Jouw Steun voor kinderen en jongeren

Wat is jeugdpreventie? 

Jeugdpreventie is er voor kinderen en jongeren van 4 tot 25 jaar die extra steun nodig hebben. Stress thuis, door problemen bij ouders, broers of zussen, kan lastig zijn. Dit kan gaan om psychische problemen, verslaving, ziekte, ruzie of geweld. Jeugdpreventie helpt om te voorkomen dat kinderen hierdoor zelf problemen ontwikkelen. 

Waarom is jeugdpreventie belangrijk?

Jeugdpreventie helpt ernstige psychische problemen en verslaving te voorkomen. Problemen ontstaan vaak niet ineens, maar ontwikkelen zich in fases. Erfelijke aanleg, de woonomgeving, sociale contacten en hoe iemand met stress omgaat, spelen allemaal een rol. Door preventief te handelen verklein je de kans op eigen problematiek. Het voorkomen, beperken of vroegtijdig opsporen van psychische stoornissen of verslaving is daarom heel belangrijk.

Aanbod van jeugdpreventie

De jeugdpreventiegroepen van GGZ WNB vinden plaats in een gezellige sfeer. We praten niet alleen over problemen, maar ondernemen ook leuke activiteiten samen. Gemeenten zien het belang van deze groepen waardoor deelname meestal gratis is. Er is geen verwijsbrief van de huisarts nodig en deelnemers worden niet bij onze instelling ingeschreven. 

Hieronder vind je een overzicht van onze jeugdpreventiegroepen: 

PIEP zei de muis (4-8 jaar)

Deze club is voor kinderen die thuis of in hun omgeving te maken hebben (gehad) met spanning of stress. De training bestaat uit 14 bijeenkomsten en 5 ouderbijeenkomsten.

KOPP/KOV (8-12 jaar)

Deze groep is voor kinderen met ouders of verzorgers die psychische - of verslavingsproblemen hebben. De groep komt maandelijks samen en heeft 8 vaste bijeenkomsten.

Brus (8-12 jaar)

Voor kinderen met een broer of zus met psychische problemen. De groep komt maandelijks samen, heeft 8 vaste bijeenkomsten en 2 ouderbijeenkomsten.

KOPP/KOV (12-18 jaar)

Deze groep is voor jongeren met ouders of verzorgers met psychische - of verslavingsproblemen. De groep komt maandelijks samen en heeft 8 vaste bijeenkomsten.

Brus (12-18 jaar)

Voor jongeren met een broer of zus met psychische problemen. De groep komt maandelijks samen.

Head Up! (13-17 jaar)

Voor jongeren die zich langere tijd somber voelen en hieraan willen werken. De training bestaat uit 10 bijeenkomsten en 2 ouderbijeenkomsten.

Head Up! (17-25 jaar)

Voor jongvolwassenen die zich langere tijd somber voelen en hieraan willen werken. De training bestaat uit 10 bijeenkomsten.

Gastlessen 'Ben jij Gek?!'

Tijdens deze lessen maken we thema’s zoals verslaving en psychiatrie bespreekbaar. We gebruiken ervaringsverhalen om het taboe te doorbreken.

Steunpunt

Het steunpunt helpt bij het vroegtijdig signaleren van psychische problemen bij studenten van middelbaar - en beroepsonderwijs. Preventiemedewerkers voeren gesprekken met studenten die vastlopen of een luisterend oor nodig hebben. We ondersteunen ook docententeams en verwijzen door indien nodig. 

Heb je vragen, wil je meer weten over ons aanbod of aanmelden voor één van onze groepen? Neem gerust contact met ons op! 

E-mail: jeugdpreventie@ggzwnb.nl 
Telefoon: (06)- 51207227 
(bij afwezigheid via Secretariaat Jeugd Bergen op Zoom: 0164-289 725) 
Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag & donderdag 

HerstelXL is de herstelacademie van GGZ WNB. Het is een plek van educatie en zelfhulp gericht op herstel. HerstelXL is door ervaringsdeskundigen tot stand gekomen. Ga zelf aan de slag met behulp van ons gratis aanbod van cursussen en ontmoetingen.

Heb je een vraag?

Neem dan contact met ons op.