GGZ WNB Academie

De GGZ WNB Academie vormt hét kennisinstituut van GGZ WNB. Hier komen alle opleidingen binnen GGZ WNB samen met als doel het opleiden van de volgende generatie zorgverleners. De academie heeft als doel kennisdeling te bevorderen door gezamenlijk te onderzoeken, te ontwikkelen en op te leiden. Binnen de GGZ WNB Academie bieden we een breed scala aan mogelijkheden.

GGZ WNB Academie

De kern van onze opleidingen en kennis

Wij vervullen als GGZ WNB een essentiële rol als opleidingsinstituut in Westelijk Noord-Brabant en Zeeland. Jaarlijks leiden we professionals op voor verschillende specialistische en beroepsopleidingen in de geestelijke gezondheidszorg. Op deze manier zorgen we voor een voortdurende instroom van nieuwe, frisse kennis en ervaring van buitenaf.

Wij zijn een erkende praktijkinstelling voor diverse specialistische – en beroepsopleidingen binnen de GGZ. Dit betekent dat je werk en studie kunt combineren; je ontvangt onderwijs van een erkend opleidingsinstituut én doet praktijkervaring op bij GGZ WNB. Leren was nog nooit zo leuk!

Wetenschappelijk onderzoek

Bij ons is wetenschappelijk onderzoek de motor achter zorginnovaties. Het biedt diepgaand inzicht in de kwaliteit en werkingsmechanismen van behandelinterventies en fungeert als inspiratiebron voor veranderingen in de zorg. Bovendien draagt wetenschappelijk onderzoek bij aan een stevige onderbouwing van de visie en werkwijze van GGZ WNB.