Jaarverslagen

Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Westelijk Noord-Brabant (GGZ WNB) presenteert elk jaar een jaarverslag. We willen hiermee open en transparant zijn voor al onze belanghebbenden: cliënten en hun families, medewerkers, verwijzers, ketenpartners, gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoren en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Kortom, voor iedereen in de samenleving met wie wij samenwerken.

Onze jaarrekeningen worden, na goedkeuring door de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht, gepubliceerd op https://digimv8.desan.nl/archive/search

Jaarverslagen van de afgelopen periode