Werkwijze

Wanneer wij uw aanmelding van uw verwijzer hebben ontvangen, wordt deze eerst beoordeeld door één van onze regiebehandelaars. Bekeken wordt wat precies uw klachten zijn en welke hulpverlener u het beste kan helpen met deze klachten.

Jenny Leenaerts - Sociaal Pedagogisch Hulpverlener
"Mijn voornaamste doel is mensen weer een sterke en zelfverzekerde positie in de maatschappij geven."

Via ons secretariaat zal er een intakegesprek gepland worden bij betreffende hulpverlener. U wordt middels een uitnodiging (post of e-mail) op de hoogte gebracht van het intakegesprek. We streven er naar om binnen 2-3 weken een eerste gesprek met u gepland te hebben. Klik hier voor de actuele wachttijd.

Voor aanvang van het intakegesprek krijgt u van ons het verzoek om vragenlijsten in te vullen. Het doel van deze vragenlijsten is inzicht te krijgen in uw huidige klachten en om het effect van uw behandeling te kunnen meten.

Het intakegesprek

Het doel van het intakegesprek is het in kaart brengen van uw klachten. We bespreken samen hoe u omgaat met de gebeurtenissen in uw leven. We zoeken naar de relatie tussen uw gewoontes, omstandigheden en klachten. Hierdoor krijgt u meer overzicht in uw problematiek en controle over uw huidige situatie. Op basis van het intakegesprek krijgt u van ons een passend behandeladvies. Na het intakegesprek ontvangt u de behandelovereenkomst en de leveringsvoorwaarden.

Individueel behandelplan

Bij aanvang van een behandeling wordt er samen met uw behandelaar een behandelplan gemaakt. In het behandelplan staan uw klachten, het persoonlijke behandeldoel en de behandelvorm (individuele of groepsbehandeling) beschreven.

Afsluiten behandeling

Wanneer de behandeling klaar is, kunt u hetgeen wat u bij GGZuidland geleerd heeft, gaan toepassen in uw dagelijks leven. Dit gaat soms met vallen en opstaan. Waar het om gaat is dat u meer grip heeft op uw situatie en het gevoel heeft weer vooruit te kunnen. U krijgt van ons tips mee om het geleerde vast te houden.

Hoe houden wij uw verwijzer/huisarts op de hoogte van de behandeling

Bij de intake vragen wij uw toestemming voor het informeren van uw huisarts/verwijzer tijdens het verloop van uw behandeling. Met uw toestemming ontvangt uw huisarts/verwijzer van ons een schriftelijk verslag inzake de intake, de gestelde diagnose, het behandelplan en de gemaakte keuze voor één van de modules. Na afloop van uw behandeling bij GGZuidland informeren wij uw huisarts/verwijzer schriftelijk over het aflopen van de behandeling en de behaalde resultaten.

Voor cliënten in de module ‘Chronisch’ geldt dat wij, indien nodig, tijdens de behandeling overleggen met uw huisarts/verwijzer. In elk geval informeren wij uw huisarts/verwijzer steeds aan het eind van een behandeljaar schriftelijk over de stand van zaken met betrekking tot de behandeling en de behaalde resultaten.

Afspraak afzeggen of wijzigen

Wij gunnen het iedereen om spoedig bij ons in behandeling te kunnen komen. Om hierin te kunnen voorzien hanteren wij enkele uitgangspunten ten aanzien van afspraken bij ons:

Intakes: Wij verwachten dat u verschijnt op de datum waarop u bent uitgenodigd voor een intake. Om u aan de afspraak te herinneren, zal het secretariaat van tevoren telefonisch contact met u zoeken. Mocht deze datum niet uitkomen of u bent verhinderd, dan kunt u uiterlijk 24 uur van tevoren contact opnemen met het secretariaat. Bent u zonder tegenbericht afwezig, dan wordt uit onderaan de wachtlijst geplaatst en kunt u een nieuwe uitnodiging verwachten.

Behandeling: Ook bij behandelafspraken verwachten wij dat u verschijnt op de geplande datum. Een afspraak kan verzet worden bij het secretariaat. Indien u niet verschijnt, verzoeken wij u per post om binnen 14 dagen contact met ons op te nemen. Als er geen contact volgt, dan bestaat de mogelijkheid dat u wordt uitgeschreven en dat wij uw huisarts hierover informeren.