Wachttijden Bergen op zoom en Roosendaal


Als u zich nu via uw (huis-)arts aanmeldt, kunt u in onderstaande tabel zien hoe lang het duurt voordat u uw eerste gesprek (=intakegesprek) heeft. Let op! U dient zelf na het ontvangen van de aanmeldbevestiging contact met ons op te nemen voor het inplannen van het intakegesprek. Hieronder leest u daar meer over.

Actuele wachttijd tot het eerste gesprek*:

Afdeling / Locatie en wachttijd in weken

Regio Bergen op Zoom

Regio Roosendaal

Kortdurende behandeling

2 weken

2 weken

Langer durende behandeling

2 weken

2 weken

*Deze cijfers zijn geactualiseerd per 7 januari 2021. De wachttijden worden maandelijks geactualiseerd.

Zodra wij de verwijzing van uw (huis-)arts hebben ontvangen krijgt u van ons een bevestigingsbrief van uw aanmelding voor Basis GGZ bij GGZuidland. Hierin wordt u verzocht om binnen twee weken telefonisch contact met ons op te nemen om uw intakegesprek in te plannen. Mocht u hierover, of over de wachttijd, vragen hebben dan vindt u in deze brief onze contactgegevens. U wordt vervolgens geïnformeerd over de verdere gang van zaken rondom uw eerste gesprek (intakegesprek). Tijdens het intakegesprek bespreken wij met u de reden van aanmelding, wat uw vraag is en wat wij voor u kunnen doen.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf het eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen). Voor meer informatie over wachtlijstbemiddeling door uw zorgverzekeraar: klik hier.

GGZuidland spant zich tot het uiterste in om tenminste de bovengenoemde treeknormen en bij voorkeur nog kortere wachttijden te realiseren. Er kunnen zich gebeurtenissen of omstandigheden voordoen die de wachttijd doen oplopen of verminderen.


Hoe lang hebben cliënten in de afgelopen periode gewacht?
GGZuidland is wettelijk verplicht om iedere maand wachtlijstinformatie te publiceren die terug in de tijd kijkt (de zogeheten retrospectieve wachttijden). D.w.z. dat we de wachttijd van cliënten die in de afgelopen 2 maanden een eerste gesprek na aanmelding of een eerste behandelgesprek hebben gehad, moeten publiceren op onze website. Hieronder treft u hier de retrospectieve wachttijden aan. Deze wachttijden worden iedere maand geactualiseerd.

Tabel 1: Gemiddelde wachttijd voor 1e gesprek*

Afdeling / Locatie en wachttijd in weken

Regio Bergen op Zoom

Regio Roosendaal

Kortdurende behandeling

5 weken

2 weken

Langer durende behandeling

4 week

   2 weken

*Deze cijfers zijn geactualiseerd per 7 januari 2021. De wachttijden worden maandelijks geactualiseerd.


Tabel 2: Gemiddelde wachttijd van 1e gesprek tot 1e behandelcontact*

Afdeling / Locatie en wachttijd in weken

Regio Bergen op Zoom

Regio Roosendaal

Kortdurende behandeling

8 weken

11 weken

Langer durende behandeling

9 weken

8 weken

*Deze cijfers zijn geactualiseerd per 7 januari 2021. De wachttijden worden maandelijks geactualiseerd.