Wachttijden voor onze locatie in Roosendaal

De actuele wachttijd vanaf de binnenkomst van uw aanmelding tot het eerste gesprek is gemiddeld:

7 weken (voor de veranderingsgerichte modules)
5 weken  (voor de chronische module) 

De wachttijd tussen het eerste gesprek en de start van de behandeling is gemiddeld:
6 weken (voor de veranderingsgerichte modules Kort, Middel en Intensief)
10 weken  (voor de chronische module)

Deze cijfers zijn geactualiseerd per: 2 juli 2019. Deze wachttijden worden maandelijks geactualiseerd.

De daadwerkelijke gepubliceerde wachttijd kan voor een individuele cliënt anders uitpakken dan gepubliceerd. Er kunnen zich gebeurtenissen of omstandigheden voordoen, die de wachttijd doen oplopen of verminderen.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met GGzuidland, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).