Wachttijden Bergen op Zoom en Roosendaal

Als u zich nu via uw (huis-)arts aanmeldt, kunt u in onderstaande tabel zien hoe lang het duurt voordat u uw eerste gesprek (=intakegesprek) heeft.

Tabel 1: Actuele wachttijd voor 1e gesprek*

Afdeling / Locatie en wachttijd in weken

Regio Bergen op Zoom

Regio Roosendaal

Kortdurende behandeling

8 weken

7 weken

Langer durende behandeling

5 weken

5 weken

*Deze cijfers zijn geactualiseerd per 9 juli 2019. De wachttijden worden maandelijks geactualiseerd.

Zodra wij de verwijzing van uw (huis-)arts hebben ontvangen krijgt u van ons een bevestiging van uw aanmelding voor Basis GGZ bij GGZuidland. Mocht u vragen hebben over de wachttijd, dan vindt u in deze brief onze contactgegevens. U wordt vervolgens geïnformeerd over de datum van het eerste gesprek (intakegesprek). Tijdens het intakegesprek bespreken wij met u de reden van aanmelding, wat uw vraag is en wat wij voor u kunnen doen.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder (GGZuidland), of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf het eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen). Voor meer informatie over wachtlijstbemiddeling door uw zorgverzekeraar: klik hier.

GGZuidland spant zich tot het uiterste in om tenminste de bovengenoemde treeknormen en bij voorkeur nog kortere wachttijden te realiseren. Er kunnen zich gebeurtenissen of omstandigheden voordoen die de wachttijd doen oplopen of verminderen.

Hoe lang hebben cliënten in de afgelopen periode gewacht?
GGZuidland is wettelijk verplicht om iedere maand wachtlijstinformatie te publiceren die terug in de tijd kijkt. D.w.z. dat we de wachttijd van cliënten, die in de afgelopen 2 maanden een eerste gesprek na aanmelding of een eerste behandelgesprek hebben gehad, moeten publiceren op onze website. <Hier> (link naar retrospectieve wachttijden) treft u deze informatie aan. Deze wachttijden worden iedere maand geactualiseerd.