• Op de website van Alzheimer Nederland vindt u uitgebreide informatie over dementie, kunt u uw ervaringen delen met anderen en worden praktische tips aangereikt voor de verzorging van iemand met dementie?
  • De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie besteed aandacht aan dementie en delier
  • Fonds Psychische Gezondheid - Depressie bij ouderen is een veelvoorkomend gezondheidsprobleem. 2 tot 3% van de ouderen heeft een ernstige depressie. Een veel groter aantal, 15 tot 20%, heeft een lichte vorm. Van de 1500 mensen die jaarlijks als gevolg van een depressie hun leven beëindigen, is een derde ouder dan zestig jaar.

  • Veel ouderen worden ondersteund door mantelzorgers. Dit schept veel mogelijkheden, maar ook problemen. Overbelasting van mantelzorgers is hiervan een bekend voorbeeld. De website van Wij Mantelzorgers biedt een forum waarop u met tal van vragen terecht kunt. Bovendien geeft de site veel tips om de taak als mantelzorger te verlichten.