Niet meer door het lint is de groepstherapie zoals die verzorgd wordt binnen GGZuidland en GGZ Westelijk Noord-Brabant waar deze therapie is ontwikkeld. Op de website van Movisie, het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid, wordt een eerste beschrijving gegeven van de effectiviteit van deze therapiegroep en een uitgebreide beschrijving van de therapiegroep zelf.

De (gratis) agressiviteitstest van e-gezondheid.be geeft u een beeld over uw mate van agressiviteit.

De website van Idee Psychologisch Bureau geeft heldere en uitgebreide informatie over agressiviteit.