Cliëntwaardering

Onze cliënten een zo goed mogelijke behandeling geven die aansluit bij hun zorgvraag. Dat is wat de medewerkers van GGZuidland willen bieden. Dit kunnen wij nog beter doen als wij weten hoe onze cliënten de behandeling hebben ervaren. Om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren, luisteren we goed naar onze cliënten. Om passende zorg te bieden is het van belang om in gesprek te blijven. Naast luisteren passen we ook twee meetinstrumenten toe:

1. ROM (routine outcome measurement). Dit instrument geeft inzicht in het effect van de behandeling, dus doet de behandeling wat het moet doen? Ook laat het zien of de kwaliteit van de behandeling aansluit bij de wens van onze patiënten. Dit onderzoek bestaat vooral uit vragenlijsten. Eén aan het begin van de behandeling en één aan het eind. De hulpverlener bespreekt de lijsten met de patiënt. Meer over ROM.

2. Ook meten wij elk jaar de cliënttevredenheid. Hierbij maken wij gebruik van landelijk ontwikkelde vragenlijsten. Voor onze cliënten is dat de Consumer Quality- index (CQi). Cliënten van GGZuidland beoordeelden onze zorg in 2018 gemiddeld met een 8,2.

De resultaten, die anoniem en vertrouwelijk behandeld worden, gebruiken we om de zorg te verbeteren. De resultaten vertellen waar de beste zorg wordt geleverd. En daar informeren we patiënten over. GGZuidland stimuleert cliënten om deze vragenlijsten in te vullen.

Kwaliteitsstatuut

GGZ Westelijk Noord-Brabant is het moederbedrijf van GGZuidland. In het kwaliteitsstatuut van GGZ WNB beschrijven zij hoe de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd. GGZ WNB bevordert hiermee gepast gebruik van zorg. Dit kwaliteitsstatuut geldt derhalve ook voor GGZuidland. Het kwaliteitsstatuut heeft als doel om u inzicht te geven hoe wij geestelijke gezondheidszorg organiseren en de kwaliteit van de zorg borgen. Wij vinden het belangrijk dat u de regie houdt, op een manier die bij uw behoeften aansluit.

Het kwaliteitsstatuut van GGZ WNB is opgesteld op basis van het landelijke model kwaliteitsstatuut voor de ggz, een professionele standaard in het Kwaliteitsregister van Zorginstituut Nederland.