U kunt op verschillende manieren een cliënt aanmelden:

  • Via Zorgdomein: GGZ WNB keuze Basis GGZ (dit heeft de voorkeur).
  • Via fax: 0165 - 55 01 84
  • Per post: Secretariaat intakekernteam, Laan van België 55, 4701 CJ Roosendaal
  • Online aanmeldformulier voor verwijzers

Klik hier voor de actuele wachttijd